Rödgröna satsar på sommaraktiviteter

Den rödgröna oppositionen vill satsa på Alnäs friluftsgård och på festivalen Fett med kärlek, om de vinner kommunalvalet i Uppsala. I övrigt innehöll det gemensamma valmanifestet inga nyheter.

23 augusti 2010 14:06

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kallade till gemensam presskonferens på friluftsgården Alnäs i Sunnersta när de på måndagen presenterade sitt gemensamma valmanifest.
– Om vi vinner valet kommer vi säkra så att Alnäs kan genomföra fullt program nästa sommar och somrarna efter det, sa kommunalrådet Marlene Burwick (S).

Hon lovade även att festivalen Fett med kärlek ska genomföras nästa år. Men sedan var det slut på nyheter. Resten av politiken som presenterades är redan känd sedan tidigare rödgröna överenskommelser och från de tre partiernas egna valmanifest.

De rödgröna vill bygga fler förskolor, samtidigt som personaltätheten i förskolan ska öka och barn till föräldralediga och arbetslösa erbjudas 25 timmar i förskolan per vecka i stället för dagens 15. En satsning som kostar, men som är finansierad, försäkrar Marlene Burwick.
– Vårt mål är att minska antalet barn per anställd till 5,6 från dagens 5,9 under nästa mandatperiod. Jag tror att det är realistiskt eftersom vi bara nästa år satsar 30 miljoner mer än de borgerliga på förskolan.

Den rödgröna oppositionen går också till val på att öka kvaliteten i äldreomsorgen genom att äldre med hemtjänst själva ska få påverka vilka insatser de vill ha. Man ska också själv få bestämma vilket vårdboende man vill bo på. Och finns ingen plats ledig där ska man kunna ställa sig i kö, vilket inte är möjligt i dag.

Spårvagnar i Uppsala är ett annat rödgrönt vallöfte. Planeringen för dem ska vara slutförd redan nästa år. Och spårvagnen ska i bästa fall kunna rulla redan år 2015.

De rödgröna tänker sig att kommunen, landstinget och regeringen ska står för en tredjedel var av kostnaden. Något som inte bara förutsätter en rödgrön valseger på lokal nivå, utan även på riksplanet. Och kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) tror på ekonomisk hjälp från partikamraterna på riksnivå:
– En rödgrön regering har bestämt sig för att infrastrukturmedel ska kunna användas för att bygga ut kollektivtrafiken i städerna. Då får Uppsala söka pengar och jag tror vi har goda förutsättningar att få det, säger hon.

De rödgröna vill också bygga 500 nya hyresrätter per år samt 100 studentbostäder, ge kommunanställda rätt till heltid, samt öka antalet sommarjobb, praktikplatser och skapa nya traineeplatser för akademiker i kommunen.
– Det går bra för Uppsala på många sätt. Men samtidigt ökar ungdoms- och långtidsarbetslösheten och det finns enorma skillnader mellan olika stadsdelar. Vi ser orättvisorna och har en politik för att göra något åt dem, säger Marlene Burwick.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!