Radioprofil avstängd över valet

 Efter en politisk färgad kommentar på riksdagsledamoten Agneta Gilles (S) Facebooksida har Radio Upplands programledare Thomas Artäng stängts av som radiopratare fram till efter valet.

14 september 2010 15:03

– Det här var riktigt klantigt. Efter 21 år i det här jobbet borde jag veta att sådant här är väldigt känsligt, särskilt i valtider, säger Thomas Artäng.

Sveriges radio har en regel som säger att den medarbetare som offentligt redovisar sin politiska ståndpunkt inte får framträda i program förrän efter valet. För kanalchefen Andreas Miller var frågan huruvida Facebook är ett offentligt rum eller inte.
– Eftersom Agneta Gille har så många som över 1000 vänner på sin sida och driver kampanj där betraktar jag den som offentlig. Men de tydliga gränserna mellan privat och offentligt har suddats ut, säger han.

Det här är andra incidenten i årets valrörelse där en medarbetare på Radio Uppland gått över gränsen för oberoendet. Tidigare har ett samarbete med en person sagts upp, efter att han producerat reklamfilm för Sverigedemokraterna.
– Jag ser det som tillfälligheter. Vi har en hög medvetenhet om de här frågorna här, säger Andreas Miller.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri