Kollektiv förtidsröstning anmäld

En privatperson i Uppsala har polisanmält fackförbundet Byggnads efter en kollektiv förtidsröstning för medlemmar förra veckan.

7 september 2010 10:29

Byggnads samlade då ihop ett större antal första- och andragångsväljare bland sina medlemmar som sedan unisont tågade till Stadsbiblioteket för att förtidsrösta med det uttalade syftet att byta regering.

Enligt anmälaren är Byggnads förfarande olagligt eftersom vi i Sverige har fria och hemliga val. Anmälaren hänvisar bland annat till Brottsbalken där det står att den som otillbörligen försöker inverka på omröstningen kan dömas för ”otillbörligt verkande vid röstning”. Straffet för det kan vara böter eller fängelse i högst sex månader.

Anmälaren hänvisar också till Vallagen där det står att det i vallokalen inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka väljarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Odlander