Folket ratar partimedlemskap

Det totala antalet medlemmar i de politiska riksdagspartierna fortsätter att minska. Samtidigt finns en uppfattning om att samhällsengagemanget ökar.

19 augusti 2010 09:54

Statsvetaren Sverker Gustavsson påpekar att ett samhälle av vår typ består av många olika sorters föreningar och organisationer med samhällsförändrande visioner. Han tycker att det finns tendenser på att antalet föreningar under de senaste åren ökat och även att antalet ämnen blivit fler. Många av dem har internationell prägel.

Att det är vanligt att engagera sig i andra former av organisationer än partier tror Sverker Gustavsson handlar om att många förstorar kraven på att tycka som partierna i alla frågor.
– Man vill nog inte binda sig. Men jag tror att man överdriver och tror att kraven på disciplin i de politiska partierna är hårdare än vad de är.

Men han tycker att det är bra att människor engagerar sig och tror att det är en effekt av att många upplever världen som trängre och att omvärlden känns närmare.
– Det finns en rikare palett med fler saker att välja på nu än för, låt säga, 20 år sedan. Det är ett tecken på ett civilt samhälle där folk inte är undersåtar utan engagerar sig. Det är bra, jag ser det inte alls som ett hot utan som kolsyra i systemet. Det skulle vara mycket sämre med en misstro mot det civila samhället eller att människor slutade rösta. Men annars är det inte det.

Statistiken visar att trots att medlemssiffrorna minskat för alla riksdagspartierna de senaste tjugo åren, med undantag från Miljöpartiet, så har valdeltagandet i stort sett legat på samma nivå. Valdeltagandet har rört sig mellan 81-88 procent visar SCB:s statistik uppdelat per kön. De senaste åren har det blivit vanligt att engagera sig via internet. Både partisympatisörer och andra politikintresserade bloggar, twittrar och gör avtryck på nätet. Stig-Björn Ljunggren är en statsvetare som själv bloggat i flera år, bland annat för UNT under Almedalsveckan.
– Det intressantaste är att politiken hittar en ny form. Är du intresserad av politik så behöver du inte gå med i ett parti, tvärtom. Man kan starta en blogg i stället, säger han.

Han tror att partierna med tiden kommer att bli mer nätverksliknande men inte att de kommer att upplösas helt. Gränserna mellan partierna och andra föreningar kommer att bli otydligare.
– Jag tror att politikens former kommer att flyta ännu mer. Men det är rimligt med någon slags struktur i den partipolitiska världen.

Fakta

Antal medlemmar i samtliga riksdagspartier:

1991    625 306
1992    603 833
1993    578 277
1994    562 500
1995    511 490
1996    471 180
1997    451 920
1998    440 886
1999    402 671
2000    383 521
2001    377 651
2002    370 493
2003    347 211
2004    329 910
2009    273 000*

Källa: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)
*Källa: Nationalencyklopedin och Socialdemokraterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!