Fast förtroende för skuldsatta

Politikerna Ali Moulavi, Peter Nordgren och Jeanette Escanilla har fortsatt förtroende från sina partier. Trots de obetalda skulder hos Kronofogden som UNT rapporterat om.

21 maj 2010 18:01

Folkpartiets kommunalråd Mohamad Hassan tycker att det är problematiskt att Uppsalahems styrelseordförande Peter Nordgren (FP) haft skatteskulder hos Kronofogden fyra år i rad, samtidigt som Uppsalahem nekar människor hyreskontrakt om de finns i fogdens register.
– Jag tycker man kan kräva att han lever upp till Uppsalahems policy. Man måste ha samma värdegrund som företaget man leder, säger Mohamad Hassan.
Ändå anser han att Peter Nordgren kan vara kvar som ordförande för Uppsalahem.
– Han har inte misskött jobbet och man kan inte förknippa Uppsalahems regler med Peter personligen. Reglerna fanns långt innan han blev ordförande.

Sänder det inte ut en konstig signal att han får ha skulder men inte hyresgästerna?
– Jag tycker att Peter ska rannsaka sig själv och se om han tycker att det finns någon motsättning. Men jag har fortfarande förtroende för honom, säger Mohamad Hassan.

Även moderaten Ali Moulavi har fortsatt förtroende från sitt parti. Moulavi är ordförande för fritids- och naturvårdsnämnden i Uppsala och hade fram till nyligen en obetald skatteskuld på 100 000 kronor hos Kronofogden.
– Det är ett grovt slarv. Moderata förtroendemän ska inte hamna hos Kronofogden. Men man måste man titta på grunden för Ali Moulavis skuld, säger finanskommunalrådet Gunnar Hedberg (M).

Finns det inte risk att han slarvar med skattebetalarnas pengar?
– Nej, jag hoppas han sköter förtroendeuppdraget bättre än sin egen verksamhet, säger Gunnar Hedberg.
Enligt Skatteverket skulle Ali Moulavi ha lämnat in en ny preliminär deklaration så fort han märkte att inkomsterna i hans firma blev mindre än han räknat med.

UNT kunde i går också berätta att Jeanette Escanilla (V), som sitter i kommunfullmäktige och barn- och ungdomsnämnden, har obetalda skulder på 100 000 kronor hos Kronofogden. Skulderna beror på att hon hamnade i en svår situation eftersom hon var arbetslös och ensamstående.
– Jag har fullt förtroende för Jeanette. Man måste skilja på skulder till följd av att man medvetet misskött sig och skulder för att man hamnat i en situation man inte råder över, säger partiets kommunalråd Ilona Szatmari Waldau.
– Det är ingen nackdel att vi har någon som förstår de väljare som är i samma situation.
Fyra procent av Sveriges befolkning har obetalda skulder hos Kronofogden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Odlander