Vill ha handlingsplan mot barnfattigdom

Kommunalråden Marlene Burwik (S) och Erik Pelling (S) lyfter nu frågan om den ökade barnfattigdomen i Uppsala till kommunfullmäktige.

24 februari 2011 11:18

De efterfrågar en lokal handlingsplan och har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (M). Mer än var tionde barn i Uppsala lever i hem där det inte finns pengar till det allra nödvändigaste. Enligt siffror från Rädda barnen är det fler barn än tidigare som drabbats. Under sportlovstider blir fattigdomen extra tydlig när vissa barn inte kan delta i fritidsaktiviteter som kostar pengar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!