Vart tionde astmafall har samband med jobbet

Faktorer på jobbet ligger bakom ungefär vart tionde fall av astma som bryter ut i vuxen ålder. Städpersonal, sprutmålare, hårfrisörskor och rörmokare är några grupper som är särskilt utsatta för sådan yrkesastma.

30 december 2012 06:55

Det visar en studie i de nordiska länderna och Estland som publiceras på nätet i facktidskriften Annals of Occupational Medicine.
– Yrkesastma har varit ett nästan bortglömt problem under senare år, men våra resultat visar att det i många jobb fortfarande finns brister i arbetsmiljön som kan ge upphov till astma, säger professor Christer Janson vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik.

Studien omfattar mer än 13 000 vuxna kvinnor och män i Uppsala och sex andra orter i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge och Sverige. Vid två tillfällen med åtta års mellanrum har besvarat ett stort antal frågor om bland annat yrkestillhörighet och luftvägsbesvär.
Ingen av deltagarna hade astma första gången som de besvarade frågeformuläret, men åtta år senare hade 429 av dem fått den diagnosen av någon läkare.

En närmare analys visade att sådan nydebuterad astma var betydligt vanligare bland personer som på arbetsplatsen riskerade att utsättas för vissa luftvägsirriterande och allergiframkallande kemikalier än bland personer utan sådana jobb. ”Riskämnen” för yrkesastma är bland annat så kallade diisocyanater, epoxi, akrylater och rengöringsmedel.
– Astma orsakad av rengöringsmedel har tidigare rapporterats från länder i södra Europa. Att även städpersonal i Sverige tycks utsättas för så höga halter av de rengöringsmedel som används här att de utvecklar astma var dock något av en överraskning, säger Christer Janson.

Också kvinnor och män som i jobbet kunde ha utsattas för vissa naturliga allergiframkallande och luftvägsretande växtämnen – till exempel trädgårdsarbetare – löpte ökad risk att utveckla astma.
– De flesta som insjuknar i astma, i synnerhet i unga år, har någon allergi. Astma kopplad till faktorer i jobbet i vuxen ålder verkar dock framför allt drabba personer som inte tidigare visat tecken på några allergiska besvär, säger Christer Janson.
Enligt forskarnas beräkningar kan faktorer i arbetet ligga bakom ungefär vart sjunde nytt fall av astma bland män och ungefär vart fjortonde nytt fall av astma bland kvinnor. Det är alltså bara en mindre del av alla nya fall av astma i vuxen ålder som har samband med arbetsmiljön.
– Eftersom astma är så vanlig skulle ändå en 10-procentig minskning av insjuknande i astma innebära en betydande hälsovinst. Dessutom leder en renare arbetsmiljö till många andra positiva hälsoeffekter, säger Christer Janson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!