Varierad kost skydd mot stroke

Kvinnor som äter varierat med frukt, grönt, fisk, fullkorn och lågfettprodukter löper sänkt risk för slaganfall i hjärnan. 

2 mars 2014 05:03

Att ofta ha rött kött, charkuterivaror och fettrika livsmedel på matsedeln höjer däremot strokerisken.

Det framgår av en studie bland nära 34 000 medelålders och äldre kvinnor i Uppsala och Västmanlands län, som publiceras i facktidskriften Atherosclerosis.

– Våra resultat bekräftar värdet av att äta brett och varierat av många olika nyttiga livsmedel. Individen bör alltså ha goda möjligheter att skapa sig en matsedel som är både hälsosam och som hon gillar, säger Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi vid Karolinska Institutet.

När studien inleddes besvarade kvinnorna en enkät med frågor om hur mycket och hur ofta de åt eller drack av ett 100-tal livsmedel. 25 av dessa livsmedel brukar rekommenderas som hälsosamma, medan 21 brukar betraktas som mindre nyttiga.

Alla kvinnorna hade varit i stort sett friska när de besvarade enkäten, men under de elva efterföljande åren insjuknade närmare fem procent av dem i stroke, oftast till följd av blodpropp i hjärnan. Ju mer varierat kvinnorna brukade äta av frukterna, grönsakerna, fiskarna och resten av de 25 livsmedlen på ”nyttiga listan”, desto ovanligare var det att de insjuknade i stroke. Omvänt var stroke betydligt vanligare bland kvinnorna som åt mest av de 21 mindre hälsosamma livsmedlen.

Den tredjedel av kvinnorna som åt mest varierat av livsmedlen från ”nyttiga listan” och minst av livsmedlen från ”onyttiga listan” löpte 34 procent lägre risk för stroke jämfört med den tredjedel som åt minst varierat av de nyttiga livsmedlen men mest av rött kött, charkuterier, korv, fetare mejeriprodukter, vitt bröd, kakor och andra livsmedel på listan över mindre hälsosam mat.

De flesta undersökningar kring mat- och dryckesvanornas betydelse för hälsa och sjukdom har studerat effekterna av enskilda livsmedel, men ger inte mycket vägledning om hur matsedeln i stort bör se ut för att vara mest gynnsam för hälsan.

– Resultaten av vår studie bör kunna ge vägledning om detta, i synnerhet som vi i tidigare studier visat att liknande matvanor som sänker risken för stroke också är förknippade med sänkt risk att dö i förtid. Det gäller både för kvinnor och för män, säger Alicja Wolk.

Listor på livsmedel som skyddar mot stroke och livsmedlen som ökar risken finns i söndagens e-tidning.

Stroke Tredje vanligaste dödsorsaken

I Sverige insjuknar årligen mellan 25 000 och 30 000 personer i stroke, varav cirka en femtedel avlider inom en månad efter slaganfallet. Därmed är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Av dem som överlever får cirka en fjärdedel så svåra handikapp att de behöver omfattande hjälpinsatser. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, hjärnblödning och hjärnhinneblödning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!