Vårdanställda kan få del av vinsten

Personal i den kommunala vården ska få en lönebonus om verksamheten de arbetar i går med vinst. Primärvården och Folktandvården kan bli först ut med belöningssystemet.

24 maj 2012 18:31

Nu är det inte bara ägare till privata vårdbolag som ska kunna plocka ut bonus. Även vårdpersonal, anställda vid Primärvården och Folktandvården, ska enligt ett förslag från landstingets produktionsstyrelse få en belöning när verksamheten gjort ett positivt resultat. Som mest ska en medarbetare kunna få ett halvt basbelopp om året, vilket med 2012 års siffror motsvarar 22 000 kronor.
– Målet är att förbättra det ekonomiska resultatet i verksamheterna och att skapa incitament hos våra anställda. Men framför allt handlar det om att bidra till en kvalitetsutveckling i vården som ytterst kommer patienterna till godo, säger Lotta Halling, HR-direktör på landstinget i Uppsala län.

Tanken är att alla anställda ska få en lika stor del av vinsten, oavsett om man jobbar som receptionist, undersköterska eller chef. Heltidsarbetande får en större del av kakan än deltidsarbetande.
Att ett system med bonusar riskerar att urholka kvaliteten på vården är inget Lotta Halling oroas över.
– Nej, vi har tydliga krav på vad som måste uppnås innan bonus kan delas ut. Det ska inte bara baseras på ekonomiska resultat, kvaliteten och patientvården är minst lika viktig. Alla mål i vårdavtalet och i styrkort måste vara uppnådda.

Resultatdelning, så kallade incitament, finns i dag i fem landsting och regioner runt om i landet. Sören Bergqvist, Vänsterpartiets landstingsråd, är kritisk till att den borgerliga majoriteten inte tydligare har kunnat redovisa vilka effekter belöningssystemet, eller ”bonuslönerna” som Bergqvist väljer att kalla det, har gett i andra landsting.
– De hänvisar till positiva effekter, men vi har inte sett tillräckligt tydliga siffror. Vi tror helt enkelt inte på det, säger Sören Bergqvist som tillsammans med MP och S röstade emot förslaget.
– Att införa bonusar i skattefinansierad välfärd är tveksamt även på ett principiellt plan. Jag tycker att man borde prioritera justa löner och arbetsvillkor i stället.

Från fackligt håll är tongångarna mer positiva.
– Vi ser det som en morot till personalen. De anställda får ett slags ersättning för all tid och ork de lägger ner, säger Rose-Marie Lövgren, ordförande för Kommunals landstingssektion i Uppsala, som tycker att det är viktigt att bonussystemet inte gör skillnad på yrkeskategorier.
Förslaget har nu lämnats över till landstingsstyrelsen som ska fatta ett definitivt beslut i juni.
För anställda inom Folktandvården och Primärvården, som arbetar i en verksamhet som går med vinst, kan en första utbetalning bli aktuell i april 2013.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!