Vårblot i Gamlis

Alla makter i de olika vädersträcken, i nedan och i ovan, kallades när Sveriges Asatrosamfund firade vårblot i Gamla Uppsala under söndagen.

23 mars 2008 17:20
Ett sextiotal personer samlades i en ring på Tingshögen och deltog i blotet som firades för nionde året i rad i Gamla Uppsala.
- Som ni ser står vi i en cirkel och här är vi alla jämlika. Här finns inga predikstolar och inga kyrkbänkar, sa Calle Rehbinder, i inledningen till ceremonin.

I mitten av ringen fanns ett runt fat med figurer som symboliserade gudarna och runt om var pinnar med rökelse nedstuckna i marken. Frukt och godis var upplagt på ett tygskynke. Sveriges Asatrosamfund tillåter inte djur- eller blodsoffer och enligt Calle Rehbinder står ordet blot för något helt annat.
- Blot betyder välsignelse. Vi hedrar gudarna och gudinnorna och tar emot deras välsignelse.
Utanför cirkeln, i ett hörn av tingshögen, stod Kent Brattehag och Jonas Persson.
- Vi var med första året. Nu deltar vi inte men har kommit hit som ett moraliskt stöd, sa Kent Brattehag.

Kent Brattehag och Jonas Persson säger att de föredrar intima blot tillsammans med vänner. De är med i ett blotlag som regelbundet håller blot.
- Man kan fira blot när man vill, men sådana här stora blot hör ofta samman med årstidsväxlingarna, sa Kent Brattehag.
För dem innebär bloten gemenskap. Hur man utformar ceremonierna är fritt.
- Man går på känsla. Ändå märker man när man träffar varandra att ceremonier som utvecklats på helt olika håll ändå är extremt lika, säger Kent Brattehag.
- En del av det man gör är ju också gamla traditioner som har funnits i tusentals år, säger Jonas Persson.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!