Utredning visar vanvårdsfall i Uppland

Samhället skulle skydda dem, men de blev inte skyddade. I den statliga utredningen om den sociala barnavården har trettio personer i kommuner i Uppsala län vittnat om vanvård i fosterhem och på institutioner.

29 september 2011 09:41

Slutrapporten för vanvårdsutredningen presenteras torsdag eftermiddag i Stockholm. I den finns slutsatserna från intervjuer med 866 personer som har upplevt vanvård, övergrepp eller andra missförhållanden när de har varit placerade i fosterhem eller på barnhem från 1920 till 1980. Vittnesmålen kommer från i stort sett i hela landet, även från Uppsala län. I utredningen har trettio personer berättat om vanvård när de har varit placerade av kommuner i Uppsala län, enligt uppgifter som UNT har fått ta del av i förväg.

De flesta fallen gäller Uppsala kommun, där 22 personer hamnade i placeringar där de blev utsatta för olika typer av övergrepp. Fem fall rör Enköping. I Heby, Tierp och Östhammar finns ett fall per kommun. I utredningen har man listat institutioner eller fosterhem där flera personer vittnat om vanvård. I Uppsala län finns en sådan institution med, Eknäs ungdomsvårdsskola utanför Enköping, där fem intervjuade berättar om försummelser och övergrepp.

Antalet fall ska inte ses som en kartläggning. De som har intervjuats har själva hört av sig, och mörkertalet kan antas vara stort. Som en röd tråd genom intervjuerna går att det fanns vuxna som kände till att missförhållanden förekom, men att de inget gjorde. Det kan ha varit grannar, andra familjemedlemmar, lärare, läkare, skolsköterskor. Men också personer som var direkt ansvariga för placeringarna.
- I allmänhet har barn inte vågat berätta för socialtjänsten vad som pågick, och de har inte blivit tillfrågade. Har de berättat har de inte blivit trodda, och har de blivit trodda har det tagit lång tid innan de har fått en ny placering, säger Göran Johansson, som har lett den statliga utredningen.

Många intervjuer visar att samhället ofta har ignorerat barnens utsatthet när olika missförhållanden har blivit kända.
- Både institutioner och i vissa fall kommuner har haft större intresse av att tysta ned skandaler än att vidta åtgärder. Det finns kommuner som har skyddat förövare som har haft en hög ställning i samhället. Det är snarare regel att det har fungerat så, säger Göran Johansson.
Ett exempel utredningen har stött på kommer från Uppsala, där en man som hade fosterbarn placerade hos sig dömdes för övergrepp på en flicka ??men fick fortsätta ha flickor placerade hos sig efter domen.

Av de som har intervjuats bor ett trettiotal i Uppsala län i dag. Upplevelserna från barndomen har påverkat många i vuxen ålder, visar utredningen.
- Det finns ett extremt högt tal när det gäller fysiskt och psykisk ohälsa, självmordstankar eller självmordsförsök eller andra sociala faktorer. Det finns de som det inte märks något på utåt, men alla har påverkats, säger Göran Johansson.

I Uppsala kommun planeras inte för några åtgärder när det gäller fall längre tillbaka i tiden där vanvård förekommit.
- Om staten tar det här ansvaret med utredning och upprättelseprocess, så är det viktigare för vår kommun att lägga pengar på att förbättring av dagens placeringar, säger Anders A Aronsson (FP), ordförande i socialnämnden för barn och unga.

Hur reagerar du på att utredningen visar på fall av vanvård vid placeringar av Uppsala kommun?
-
Det finns inget försvar för att det har hänt. Det är helt oacceptabelt, och det visar på betydelsen av väldigt nära kontakter mellan socialtjänst och familjehem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Orring