Uppsalas nya styre

Det är nu klart vilka kommunalråd som ska styra Uppsala den kommande mandatperioden. Sextetten består av nya och gamla ansikten, hälften män och hälften kvinnor.

21 oktober 2010 12:40

Frågan hur den nya konstellationen kommer att förändra Uppsala fick inget klart svar under torsdagens presskonferens men nyvalda kommunalrådet Stefan Hanna (C) lovade i alla fall ett roligare, rikare och rättvisare Uppsala.
Kommunalrådet Ebba Busch (KD) sade att hon ska försöka ordna fram baracker åt hemlösa inför vintern medan Mohamad Hassan (FP) vill prioritera jämställdhetstänkandet i stads- och trafikplaneringen.

KOMMUNALRÅDEN

Gunnar Hedberg (M)
Ekonomi, Finanser, Ägarfrågor, Övergripande styrnings- och samordningsfrågor, Näringsliv

Cecilia Forss (M)Förskola, Grundskola, Stadsbyggnad (bostäder)
Mohamad Hassan (FP)
Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Sociala frågor, Jämställdhet, Kultur
Stefan Hanna (C)
Trafik, Miljö, Klimat, Näringslivsgruppen, IT-frågor, E-förvaltning, Landsbygdsutveckling
Ebba Busch (KD)
Äldrefrågor, Demokrati och integration
Cecilia Hamenius (FP)
Produktionsfrågor, HR frågor 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!