Uppsalabo vill stoppa skogsavverkning

I en protestaktion försöker 21-årige Simon Rosén från Storvreta och andra fältbiologer stoppa avverkningen av Ojnareskogen på Gotland.

10 juli 2012 13:55

Just nu pågår en protestaktion i ett område i Bunge på Gotland där företaget Nordkalk fått tillstånd att bryta kalk. Totalt runt 40 fältbiologer, däribland Uppsalabon Simon Rosén, närvarar under manifestationen som syftar till att stoppa skogsavverkningen av Ojnareskogen.

Vad är speciellt med Ojnareskogen?
 - Den här väldigt höga naturvärden bland annat två rödlistade växtarter. Vi har slagit upp ett tältläger i utkanten av skogen för att visa att det inte är okej att hugga ned den, säger Simon Rosén.

Hur länge är ni beredda att stanna?  
- Så länge som nödvändigt. Vi har stöd från lokalbefolkningen som lånat ut tält och gett oss mat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!