Uppsala kommun säger nej till civilflyg på Ärna

Politikerna i kommunstyrelsen sade på onsdagen nej till civilflyg från Ärna och uppmanade regeringen att göra det samma.

6 november 2013 09:37

Som väntat bildade socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterparitet allians i flygfrågan tillsammans med centerpartiet. Den nya alliansen fick igenom sitt förslag med en uppmaning att kommunstyrelsen skriftligt ska uppmana regeringen ett följa Mark- och miljödomstolens rekommendation att avstyrka planerna på kommersiellt flyg på Ärna.

Socialdemokraternas kommunalråd Erik Pelling var nöjd efter beslutet.

– Uppsala behöver goda flygförbindelser. Men Uppsalas civila flygplats är Arlanda. Det är positivt att vi har nått den här överenskommelsen. Nu kan Uppsala bejaka de jobb och den tillväxt som Arlanda skapar i stället för att försöka konkurrera, säger han i en kommentar. Han beklagar att de övriga tre borgerlig partierna inte valde att rösta nej.

Moderaterna, folkpartier och kristdemokraterna reserverade sig i stället mot beslutet. Vänsterpartiet gjord ett särskilt yttrande om att försvaret på sikt helt ska lämna Ärna som partiet anser hämmar Uppsalas utveckling, bland annat när det gäller bostadsbyggande.

Det gick dock inte de övriga partierna med på. I stället ser de den militära närvaron som viktig för försvaret och för länets sjukvård, räddningstjänst och polisverksamhet.

– Det gäller att utnyttja Ärna så bra som möjligt. Både Arlanda och andra närliggande flygplatser är överbelastade i nuläget och ett annat beslut idag hade underlättat flygtrafiken på dessa ställen, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (FP).

Tror du att vi, trots dagens beslut, kommer att få se civilflyg på Ärna i framtiden?

– Ja, det tror jag.

Onsdagens beslut har föregåtts av flera års motsättningar om Ärnas framtid. De rödgröna partierna har varit emot civilflyget. Center har vacklat. Den definitiva vändingen kom sedan partiet i en debattartikel i UNT förklarat att partiet inte står bakom en etablering av civilflyg på Ärna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet krävde då att Stefan Hanna skulle visa det i handling och stödja en skrivelse till regeringen med ett krav på nej. Inför det hade partiet inget val. Tillsamman med miljöparitet och Socialdemokraterna skrev Stefan Hanna under ett brev till miljöminister Lena Ek där de berättade att det nu finna en majoritet emot civilflyg på Ärna i kommunstyrelsen - ifall ett regeringsbeslut skulle komma innan kommunstyrelsen hade tagit upp frågan.

Bakgrund Ärna

2008: En ansökan om miljötillstånd för civilflyg lämnas in till länsstyrelsen av försvarsmakten på Uppsala Airs vägnar.

2009: Den borgerliga alliansen i kommunfullmäktige säger ja till civilflyg om vissa miljökrav uppfylls. Oppositionen säger nej.

2010: Länsstyrelsen säger ja till civilflyg. Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen som i april 2011 rekommenderar regeringen att inte tillåta civilflyg.

2011–2013: Ärendet bereds av miljödepartementet. Enligt säkra källor drar regeringens beslut ut på tiden på grund av att miljödepartementet och näringsdepartementet har olika syn civilflyg på Ärna. Miljö vill säga nej. Näring ja. Båda departementen styrs av Centerministrar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström