Uppsala kan missa storstadstiteln

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer troligtvis att ändra de gällande kraven i syfte att utesluta Uppsala kommun.

7 november 2011 05:51

Uppsalas tid som storstad kan bli kortvarig. 
   – Uppsala passar inte in med de andra städerna, säger Hans Ekholm vid SKL.
Knappt har Uppsala kommun och dess cirka 200 000 invånare hunnit vänja sig vid tanken att tillhöra sällskapet storstad tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö, förrän SKL nu säger sig vilja höja ribban för hur många invånare som krävs för titeln.
– Det handlar om att de städer som ingår i samma grupp ska likna varandra. Och även om Uppsala nu har 200 000 invånare så känns det som att stadens karaktär i övrigt fortfarande skiljer sig från de andra städerna, säger Hans Ekholm, statistiker vid SKL.

SKL ser över begreppen vart fjärde år. Just definitionen av storstad har dock aldrig ändrats sedan den först kom till år 1988.
– Det har inte funnits någon anledning tidigare eftersom ingen ny stad har passerat 200 000. Om tre år är det dags att se över begreppet på nytt och då kommer vi att analysera en mängd olika variabler, såsom näringslivsstruktur, för att se huruvida staden passar in eller inte. Men jag har svårt att se att Uppsala kommer göra det, säger hans Ekholm.

Vid Uppsala kommun har glädjen varit stor över att få kalla sig storstad. Att titeln nu riskerar att gå förlorad är dock inget som bekymrar.
– Vi får ju inga ekonomiska privilegier eller liknade för att vi räknas som storstad. Det handlar mer om det bidrar till positiv marknadsföring av kommunen. Och jag tror att vi kommer ha hunnit etablera oss som storstad i landet och att vi kan surfa vidare på den vågen även om begreppet ändras, säger Jan Malmberg, ekonomidirektör vid Uppsala kommun.
Inte heller stadsdirektör Kenneth Holmstedt ser några större problem med att titeln eventuellt kan försvinna. Även om han tycker att SKL:s resonemang är märkligt.
– Jag förstår inte argumentet. Det enda egentliga som skiljer oss från Göteborg och Malmö är vår närhet till Stockolmsregionen, säger han.

Men likt Jan Malmberg menar Kenneth Holmstedt att det inte är SKL:s begrepp som är det viktigaste utan att omvärlden och Uppsala själv börjar betrakta sig som en storstad.
– Självklart finns det problem i Uppsala som vi inte ska blunda för. Men vi har också många styrkor som nu lyfts fram i och med att vi börjar benämna oss som storstad. Det handlar om allt ifrån att vi har en stark bostadsmarknad och att arbetstillfällena har ökat till att vi har en stadsteater som ligger i absolut Sverigetopp. Det är egenskaper som tillhör en storstad, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Martina Lindvall