UL-brev blev sekretessbelagt

Upplands lokaltrafiks vd:s mejl till flera landstingspolitiker registrerades aldrig i Landstinget i Uppsala läns diarium. Detta trots att det är en allmän handling.

26 juli 2011 13:01

”När en allmän handling har kommit in till eller upprättats hos en myndighet ska handlingen registreras – diarieföras – snarast (5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Syftet är att garantera allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar.”.

Den texten går att läsa på Landstinget i Uppsala läns hemsida. Men mejlet från Malte Burwick till bland annat flera landstingspolitiker i Uppsala län, som UNT berättade om i lördagens tidning, är inte diariefört.

När UNT kontaktade ledningskontorets registrator första gången för att begära ut andra handlingar som hörde till mejlet förklarade hon att handlingen hade makulerats. Att mejlet inkommit, registrerats och sedan tagits bort för att det egentligen inte skulle diarieföras.

En kort stund senare svarade samma person att handlingen var sekretessbelagd och hänvisade till landstingets jurist. UNT bad då att få detta skriftligt.

Joachim Ahl, landstingsjurist i Uppsala län, ringde upp senare samma dag och erbjöd sig att skicka det efterfrågade mejlet och svaret till Malte Burwick. Att registratorn först sagt att handlingen var makulerad och sedan att den var sekretessbelagd förklarade han som ett misstag:

–  Det är olyckligt att det gjordes en missbedömning när det inkom. Det får jag ta på mig.

Han skickade handlingarna och i vidare mejlkonversation mellan UNT och Joachim Ahl förklarade han att det är en huvudregel att offentliga handlingar diarieförs av landstinget och att inget fel har begåtts ur ett juridiskt perspektiv. På frågan vilket skäl som ligger bakom att detta mejl inte diariefördes svarade han: “Något särskilt skäl härtill finns inte”.

Carl Gustaf Spangenberg, universitetslektor i rättshistoria vid Uppsala universitet är upprörd, men inte förvånad, över landstingets hantering av handlingarna.

–  Så här ska det inte vara. Huvudregeln för en myndighet är att det ska råda offentlighet. Det är uppenbart att instruktionerna till de ansvariga inte är tydliga om vad som ska gälla, säger han.

–  Det borde inte föreligga oklarheter. Det första man ska lära sig på en myndighet borde vara offentlighetsprincipen, den är grundläggande för det svenska samhällssystemet, tillägger han.

Börje Wennberg (S), är en av de landstingspolitiker som mottog mejlet.

– Jag har varit undrande men måste böja mig. Juristerna hävdar att det är korrekt att göra så, säger han.

Anledningen till att mejlet inte skulle diarieföras vill han inte kommentera utan hänvisar till landstingsdirektören Kerstin Westholm. Hon i sin tur meddelar via landstingets presschef, Jessica Elgenstierna, att beslutet om diarieföring delegerats till landstingsjuristen Joachim Ahl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!