Tveksamt om sterioder utlöser våld

Drogmissbrukare som också använt anabola steroider är betydligt oftare inblandade i våldsbrott än andra drogmissbrukare. Men det är ändå tveksamt om de anabola steroiderna fungerar som en slags utlösare av våldshandlingar.

26 juli 2010 07:02

Det framgår av en ny svensk studie, som publiceras i det senaste numret av facktidskriften Drug and alcohol dependence.
– Våra resultat ger inte stöd för att anabola steroider skulle vara någon viktig utlösande faktor för våldsbrott. Men man kan inte utesluta att anabola steroider för en del individer kan trigga igång ett våldsamt beteende, säger psykologen Lena Lundholm, doktorand vid avdelningen för rättsmedicin vid Uppsala universitet och Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsenhet i Stockholm.

Den nya studien bygger på strukturerade intervjuer med nära 3 600 drogmissbrukare, som alla suttit häktade för olika typer av brott. Av dem uppgav 924, dvs drygt var fjärde, att de använde eller tidigare i livet använt anabola steroider.
När forskarna granskade vilka brott de varit häktade för fann de att någon typ av våldsbrottslighet var 65 procent vanligare i den gruppen än bland övriga missbrukare.
Men när forskarna gick vidare för att undersöka om detta samband är ett belägg för den rätt vanliga uppfattningen att anabola steroider kan utlösa våldshandlingar blev de tveksamma.
– Om anabola steroider fungerar som utlösare av våldsbrott borde våldsbrottslighet ha varit vanligare bland dem med pågående missbruk av anabola steroider än bland dem som tidigare i livet använt steroider. Men så var inte fallet, säger Lena Lundholm.

Vad kan annars ligga bakom den ökade våldsbrottsligheten bland dem som använt eller använde anabola steroider jämfört med bland övriga missbrukare?
– En teori är att anabola steroider ger upphov till bestående förändringar i hjärnan, som ökar våldsbenägen även långt efter att steroidmissbrukat upphört. En annan förklaring, som jag själv tycker verkar vara den rimligaste, är att personer med utpräglat impulsivt beteende är mer benägna än andra att både ta anabola steroider att tillgripa våld, säger Lena Lundholm.

När det gällde vilken typ av droger som missbrukades fanns en skillnad mellan dem som använt anabola steroider och övriga missbrukare. Pågående missbruk av så kallade bensodiazepiner var vanligare bland dem som använt steroider. Bensodiazepiner, särskilt Rohypnol, har tidigare visats kunna trigga våldshandlingar.
– Men våra resultat ger ändå inte stöd för att missbruket av bensodiazepiner är orsaken till den ökande förekomsten av våldsbrott. Våldsbrott var lika vanliga bland dem som använt anabola steroider utan aktuellt missbruk av bensodiazepiner, säger Lena Lundholm.

Ett resultat som förvånade forskarna är att 20 av de 396 kvinnor som deltog i studien, dvs nästan fem procent, uppgav att de använde eller hade använt anabola steroider.
– Vi hade väntat oss att bara någon enstaka kvinna skulle uppge bruk av anabola steroider. Varför en del kriminella kvinnor använder anabola steroider är en fråga som bör undersökas närmare i framtida studier, säger Lena Lundholm.

Fakta

Anabola steroider har fått sitt namn av att de har vävnadsuppbyggande, så kallad anabol, effekt och av att de hör till en grupp ämnen med likartad kemisk struktur, som kallas steroider.

De syntetiska anabola steroiderna har alla konstruerat med det manliga könshormonet testosteron som utgångspunkt. När friska personer tar anabola steroider fungerar de som ett onormalt tillskott till kroppens egen hormonproduktion.

Några kända biverkningar av anabola steroider är finnig hy, impotens och rubbade blodfetter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross