Två chefer till slutar på Akademiska

Chefavhoppen fortsätter vid Akademiska sjukhuset. Nu har två chefer inom anestesi- och intensivvård sagt upp sig på grund av missnöje.

4 december 2010 06:56

Chefen för anestesi- och intensivvård Torbjörn Karlsson och hans kollega Erik Edgren som är chef för anestesin har beslutat sig för att lämna Akademiska.
– Det är konsekvensen av en omorganisationsprocess som inte skötts på ett optimalt sätt. Det är vad jag kan säga just i dagsläget, säger Torbjörn Karlsson.

Erik Edgren som arbetat i 35 år på sjukhuset lämnar av samma skäl.
– Vi har haft en omorganisation som dragit ut vanvettigt långt i tiden. Den startade för 2,5 år sedan och har skapat stor oro i organisationen. Den dialog med sjukhusledningen om förändringen som vi hoppats på har inte kommit till stånd, säger han.

Erik Edgren beskriver en situation där sjukhusets ledning bjuder in personalen att delta i diskussionsgrupper om hur förändringar av verksamheten ska ske. Men när diskussionerna ska sammanfattas bryr sig inte ledningen om personalens åsikter utan formulerar sina egna ståndpunkter.
– Man vill flytta oss från OTM divisionen till divisionen för kirurgi. Men efter drygt två år har vi ännu inte fått något svar på syftet med omorganisationen. Vad är vinsten? Vi får inte ens svar på att de tagit emot våra skrivelser. Man vet inte vad som händer bakom kulisserna. Hela processen känns absurd, säger han.

Han är också kritisk till den ”stuprörsorganisation” som i dag styr Akademiska. Den leder till att det blir svårt att kommunicera mellan divisionerna.
– I det här läget känner jag själv att jag måste lämna sjukhuset. Jag har arbetat här i 35 år och varit stolt över det. Nu mår jag bara dåligt. Det känns som en katt och råttalek, säger Erik Edgren.

Även cancerkirurgen Haile Mahteme har drabbats av omorganisationen. Han har utvecklat en prisbelönt metod för bukhinnekirurgi som han är ensam om i landet. Vid årsskiftet splittrades operationsteamet som jobbar med behandlingarna och som många varit med och byggt upp. Han har försökt få till en förändring och påtalade problemen i ett brev till sjukhusdirektör Marie Beckman Suurküla i våras. Responsen från henne och divisionschefen var dock svag.
– När man splittrade operationsteamet, så är också kunskapen splittrad. Motivet var att alla ska behandlas lika, att man ska minska övertid och minska teamets sårbarhet. Det är bara struntprat. Jag har argumenterat emot både muntligt och skriftligt, och redogjort för konsekvenserna av försämrad patientsäkerhet, men inget har hjälpt, säger Haile Mahteme.

Nyligen har han på debattsidan i UNT kritiserat Akademiska sjukhuset för att ha en organisation med ”totalitärt synsätt” som leder till både forskar- och personalflykt och till att lavståndet mellan ledningen och de som jobbar på golvet ökar.
– Man ska inte säga emot utan rätta in sig i ledet och göra som ledningen vill. Det som hänt operationsteamet har blivit en personfråga i stället för en sakfråga. Den enhet vi har är landets och Nordens enda etablerade centrum för bukhinnecancerbehandling och vi drar in stora summor till landstinget. Varje patient kostar mellan 800 000 och 1,2 miljoner kronor att behandla. Varför vill man splittra den, säger Haile Mahteme som är beredd att lämna Akademiska om inget görs.

Nu har kirurgen fått en ny chef och Haile Mahteme hoppas det ska leda till att operationsteamet återinförs igen.
– Vi kommer att ha en diskussion om det under de närmaste dagarna. Jag hoppas det ger resultat, säger han.

CHEFER SOM SLUTAT

En rad chefer på olika nivåer har av skilda anledningen slutat eller tvingats sluta vid Akademiska sjukhuset under oktober. November var lugn men under december har missnöjet och avhoppen börjat igen.

VI HAR SLUTAT:
Urban Säfwenberg
, chef för akuten, tröttnade och sade upp sig måndagen den 4 oktober efter en lång tids turbulens på avdelningen. Han har fått ett nytt jobb på akuten vid Linköpings universitetssjukhus.
Marie Beckman Suurküla, sjukhusdirektör, slutade onsdagen den 6 oktober. Hon ansåg inte längre att hon kunde klara att hantera Akademiska sjukhusets ekonomi.
Kurt Memmert, chef för allmänpsykiatrin, slutade torsdagen den 7 oktober i protest mot att patientsäkerheten hotas inom psykiatrin och mot en alltför pressad arbetssituation för personalen.
Michael Gårdebäck, chef för akut- och rehabdivisionen, slutade fredagen den 8 oktober. Han ansåg sig inte längre ha personalens förtroende.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!