Tummen upp för arena i Gränby

Stegen mot en arena i Gränby har varit många. På tisdagskvällen togs ännu ett, när de borgerliga partierna gav arenabolagets finansieringsförslag tummen upp.
Det fanns många anledningar att säga ja, menade kommunalrådet Gustaf von Essen (KD).

25 maj 2010 23:42

- Uppsala är en begynnande storstad och behöver intressanta mötesplatser. För det andra är förutsättningar för att få elitlag helt beroende av att ha en arena. Och för det tredje kommer arenan att ge skatteintäkter och arbetstillfällen.
I slutet av april presenterade det privata bolaget bakom Uppsala arena ett förslag för hur den planerade idrotts- och konferensarenan vid Gränby köpcentrum skulle kunna finansieras.
Det var detta förslag som partierna i sina respektive gruppmöten på tisdagskvällen hade att ta ställning till.


Av de 650 miljoner kronor som arenan beräknas kosta ska enligt förslaget näringslivet satsa 500 miljoner kronor. Resterande 150 miljoner ska Uppsala kommun låna ut. I förslaget ingår också att Uppsala kommun hyr in sig i arenan för 15 miljoner kronor om året och dessutom upplåter 27 000 kvadratmeter mark nära Gränby centrum. Almtuna IS, ett par butiker i Gränby centrum och ett försäkringsbolag är några av delägarna i arenabolaget.
Arenan har under de år den diskuterats blivit allt dyrare. 2008 beräknades den kosta 300 miljoner kronor. Kommunalrådet Stefan Hanna (C) menar att det viktigaste är att det finns en kalkyl och att den risk som skattebetalarna tar inte blir större än det förslaget säger.
– Till skillnad från Konsert och kongress går näringslivet nu in och tar en väsentlig risk. Därmed kommer de att anstränga sig väldigt mycket för att det här ska bli så bra som möjligt.
Enligt kommunalrådet Cecilia Forss (M) var beslutet inte svårt att fatta,eftersom det inte finns några egentliga alternativ till Gränby arena.
– Det största beslutet fattade vi egentligen i juni förra året. Då handlade det om våndan av att gå in i ett så stort projekt. Nu har projektet blivit ännu större, men vi har hunnit göra en behovsprövning och titta på alternativ. Alternativet vore att bygga om Gränby ishall till en fungerande hall, men det räknar vi med att det skulle kosta mer.


Nästa formella steg på vägen mot en arena i Gränby är först att kommunstyrelsen ska fatta beslut i frågan den 16 juni, därefter kommunfullmäktige i augusti. Tidigast 2013 skulle arenan sedan kunna stå klar.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lovade dock häromveckan att det inte blir någon arena i Gränby om de vinner valet. Finanseringen är alltför tveksam, menar de tre partierna, och skulle också öka trafiken eftersom arenan ligger utanför centrum. I stället vill de utveckla Studenternas till tre arenor för ishockey, bandy och fotboll.
– Det finns flera orsaker till att vi säger nej till upplägget i Gränby. Det har växt och blivit ett väldigt dyrt projekt. Enligt kommunallagen får kommunen inte ge bidrag till enskild, men det är i själva verket vad man gör i det här fallet när man ger ett räntefritt lån som det inte är säkert att det verkligen kommer att betalas tillbaka, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).
Stefan Hanna tycker att det är tråkigt att det inte verkar gå att nå en blocköverskridande lösning.
– Det är beklagligt eftersom det är viktigt med samsyn när det gäller en så stor och viktig infrastruktursatning för idrotten i Uppsala. De rödgrönas lösning med en arena i Stadsparken är ingen lösning. Parken skulle bli helt förstörd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!