Tävling ska uppmuntra tillgänglighet

Få myndigheter lever upp till kravet på tillgänglig information, enligt PSIdatakollen.se. I ett försök att göra offentlig information mer lättillgänglig är SLU med och anordnar tävlingen Hack for Sweden.

6 mars 2014 11:37

Få myndigheter lever upp till kravet på tillgänglig information, enligt PSIdatakollen.se. I ett försök att göra offentlig information mer lättillgänglig är SLU med och anordnar tävlingen Hack for Sweden.

Den 15 och 16 mars äger tävlingen Hack for Sweden rum i Stockholm. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, arrangerar eventet tillsammans med tolv andra myndigheter, bland andra Naturvårdsverket, SMHI, SGU och SCB. Närmare 30 lag ska tävla i att skapa tjänster för att tillgängligöra och sprida myndigheters offentliga information på nya sätt. Det är de olika myndigheternas lägesbundna öppna och fria data som deltagarna ska använda sig av i tävlingen. SLU bidrar bland annat med skogs- och artdata.

Enligt Göran Adelsköld, miljöanalyssekreterare vid SLU, vill de samarbetande myndigheterna stimulera till en ökad användning av deras data.
– Vi hoppas att fler ska kombinera vår information med andras på sätt som vi själva inte tänkt på, säger han.

Ann-Katrin Hallin, fackredaktör på SLU, menar att tillgängligheten och sätten att använda sig av det offentliga materialet har en stor utvecklingspotential.
– Tävlingen ska uppmuntra bland annat journalister, studenter och programmerare att använda sig av myndigheters öppna data, säger hon.

EU-kommissionens PSI-direktiv resulterade i en svensk lag från 2010 som innebär att myndigheter ska göra offentlig information och data tillgänglig för allmänheten. Enligt den statliga innovationsmyndigheten Vinnovas hemsida PSIdatakollen.se är det väldigt få av Sveriges myndigheter som lever upp till kravet. Hittills är det 26 av 632 offentliga organisationer som uppfyller rekommendationen.
– Vi behöver alla jobba mer med att göra information lättillgänglig, det är ju samhällets information, säger Göran Adelsköld.

Ann-Katrin Hallin tror att det är en prioriteringsfråga när det kommer till att göra information tillgänglig.
– Men utvecklingen har gått fort och det kan vara svårt att tillgängliggöra data på ett bra sätt, säger hon.

Tävlingen Hack for Sweden kommer att äga rum den 15 och 16 mars i Naturvårdsverkets lokaler på Valhallavägen i Stockholm. Närmare 30 lag, omkring 80 personer, är anmälda och kommer att tävla med sina bidrag som bedöms av en jury bestående av fyra personer.
De tävlar i kategorier som Bästa visualisering, Bästa affärsnytta, Bästa nytta för allmänheten, Bästa krisapp och Hack for Sweden Award, som går till det bidrag som bäst har kombinerat data från flera myndigheter och skapat den mest nyskapande applikationen eller tjänsten.

Fakta

PSI-direktivet

PSI står för Public Sector Information och är ett direktiv från EU-kommissionen som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Direktivet gav upphov till den svenska lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) 2010. Lagen ska underlätta för den enskilde medborgaren att få tillgång till handlingar och data från myndigheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!