Switchoperation bäst för de tjockaste

För de allra fetaste personerna ger en nyare operationsmetod på både kort och lång sikt betydligt större viktminskning än den vanligaste typen av fetmaoperation.

5 april 2012 09:51

Med den nyare så kallade switch-metoden ökar också chanserna att blodsockervärdena ska bli normala.
Det framgår av en studie vid Akademiska sjukhuset, som jämfört gängse så kallade gastric bypass-operation med den mer omfattande switchmetoden vid operation av de allra tjockaste patienterna.
– För de allra mest överviktiga patienterna ger en gastric bypass ofta otillfredsställande viktnedgång. Vår studie visar att en switchoperation för det mesta är ett betydligt bättre alternativ för dem, säger docent Magnus Sundbom, överläkare vid Akademiska sjukhusets kirurgiska klinik.

Studien omfattar 47 kvinnor och män i 40-årsåldern med ett så kallat BMI-värde på runt 50 eller mer. Gränsen för övervikt ligger vid ett BMI-värde på 25 och för den som har ett BMI-värde på 50 eller mer utgörs minst hälften av kroppsvikten av övervikt. Med slumpens hjälp fördelades patienterna på en grupp som opererades med gastric bypass-metoden och en grupp som genomgick den med omfattande switchmetoden (se grafik). Efter operationen har patienterna nu följts upp under i medeltal fyra år.
Jämförelsen visar att patienterna som switchopererades krävde litet längre operationstid, behövde litet mer smärtlindring efter operationen och måste stanna kvar någon dag längre på sjukhuset – men på sikt fick betydligt större viktnedgång och bättre ämnesomsättning än patienterna som opererades med en gastric bypass.

Fyra år efter operationen hade patienterna i ”switch-gruppen” i genomsnitt gått ner 23 BMI-enheter i vikt, vilket var 7 BMI-enheter mer än vad patienterna i ”gastric bypass-gruppen” hade gjort.
– Det innebär att de switchopererade patienterna i genomsnitt förlorat 80 procent av sin övervikt och i många fall blivit nära nog normalviktiga. Patienterna som bypass-opererats hade mist halva sin övervikt men var ändå för det mesta rejält överviktiga, säger Magnus Sundbom.

Samtidigt påpekar han att syftet med en fetmaoperation inte i första hand är att patienterna ska se ut som normalviktiga personer gör. Det viktigaste är att minska de medicinska riskerna som är förknippade med fetma, till exempel höga blodsockervärden och diabetes.
– Också när det gällde att sänka blodsockervärdena och normalisera kroppens sockeromsättning gav switchoperationen större förbättringar än gastric bypass. Faktiskt kan switchopererade få till och med något bättre blodsockervärden än normalviktiga personer har, säger Magnus Sundbom.
Hela studien finns publicerad i facktidskriften Surgery for Obesity and Related Diseases.

Fotnot: I förra veckan uppmärksammade de flesta nyhetsmedier Sveriges genom tiderna störste rekordbantare, Peter Holmberg, som gick ner från 268 till 82 kilo. Han opererades med switchmetoden vid Akademiska sjukhuset 2009, men ingick inte i studien.

FAKTA

Gastric bypass-operation. Större delen av magsäcken kopplas bort. Kvar blir bara en liten del som kopplas en bit in på tunntarmen. På så sätt går det bara att äta små portioner samtidigt som den del av tarmen som näringsämnen kan tas upp genom blivit mindre.

Switchoperation
. Magsäcken görs om till ett långsmalt rör samtidigt som den allra största delen av tunntarmen kopplas bort. Efteråt kan näringen från maten bara tas upp genom en meter i stället för som normalt sex meter av tunntarmen.
”Faktiskt kan switchopererade få till och med något bättre blodsockervärden än normalviktiga personer har.”
Magnus Sundbom, överläkare Akademiska sjukhuset.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross