Svårare få jobb för överviktiga

Arbetsgivare väljer bort sökande som är överviktiga, äldre, har hög sjukfrånvaro är icke-europeer, tillhör religiösa minoriteter eller har flera barn. Det visar en ny undersökning från IFAU i Uppsala.

28 juni 2012 10:13

I ett experiment fick rekryterare vid företag i Stockholms län välja en av två hypotetiska sökande som skulle anställas eller kallas till intervju.

Resultatet visar på omfattande diskriminering, enligt IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Svårast har kraftigt överviktiga eller dem med mer än fem gångers sjukfrånvaro under ett år. De har 80 procentenheters lägre sannolikhet att bli erbjudna arbete jämfört med normalviktiga eller dem som inte varit sjukfrånvarande.

De som var äldre än 55 år hade 64 procentenheters lägre sannolikhet att bli erbjudna jobb än en sökande under 30 år. Sökande från religiösa minoriteter och dem med flera barn hade 25 procentenheters lägre sannolikhet att bli erbjudna jobb. Däremot väljs inte kvinnliga sökande bort på samma sätt. Privata och offentliga arbetsgivare skiljer sig inte åt i undersökningen. Men företag med fler än 250 anställda diskriminerade i mindre utsträckning.

IFAU tror att den främsta anledningen till diskrimineringen är att arbetsgivarna bedömer de sökande efter vad de tror om olika gruppers prestationer.
– Arbetsgivarna tycks vara osäkra på hur de ska bedöma vissa grupper, säger Per Johansson, en av författarna, i ett pressmeddelande.

I undersökningen framgår också att lönen skulle ha behövt sänkas till ungefär hälften för att arbetsgivarna skulle anställa en kraftigt överviktig.

I experimentet valdes 1 000 arbetsgivare ut. Svarsfrekvensen var 46 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!