Storleken det bästa med Uppsala

Uppsala är lagom stort, enligt Uppsalabor i en undersökning som UNT låtit göra. Med sin lilla stadskärna brukar Uppsala skämtsamt kallas för Sveriges största småstad. Men hur blir det med småstadskänslan nu när staden expanderar?

26 juli 2010 10:06

Det är bara att konstatera att Uppsala stad just nu befinner sig i en intensiv utvecklingsfas. Nya mer eller mindre höga hus ploppar upp än här än där. Konserthuset sticker ut och påminner om nya tider. Resecentrum är stadens största byggprojekt sedan Domkyrkan byggdes. När man nu ska ta tåget känns det som om man hamnat i en helt annan stad.
Uppsala växer så att det knakar i fogarna. Kommer karaktären av småstad att försvinna med ett city som utvidgas österut och tusentals nyinflyttade varje år som ska ha någonstans att bo? Kommer invånarna att uppleva Uppsala som för stort snart, rentav en storstad?
Nej, inte enligt Liv Hahne, ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i Regionförbundet Uppsala län.
– Centrala Uppsala kommer alltid att kännas som en liten stad. Vi kommer aldrig att få en mastodont citykärna. Däremot kommer det att ske en tillväxt i ring två och tre. Men jag tror inte att det kommer att upplevas som en storstad, säger hon.

Precis som flertalet tillfrågade Uppsalabor i en undersökning som UNT låtit göra, tycker hon att det bästa med Uppsala är just att staden är lagom stor.
– Och att vi har blandningen av det akademiska och näringslivet, tillägger hon.
Liv Hahne säger sig tala för politiker i alla färger när hon säger att expansionen är enbart av godo.
– Alla vill jobba för att vi ska ha en attraktiv stad. Det ger arbetstillfällen, tillväxt och arbetskraft.
Som tvåa på listan över vad som är bäst med Uppsala kom universiteten. Staden har ända sedan 1200-talet varit en universitetsstad och är djupt präglad av det. Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet är de tredje och fjärde största arbetsgivarna och ett nav för spridning av kunskap och bilden av Uppsala.
Leif Lewin, professor emeritus i vältalighet och statskunskap, är förvånad över att universiteten inte kom på första plats.
– Hela Uppsalas historia och ställning hänger ihop med universiteten, säger han.
Han radar upp en mängd fördelar som universiteten för med sig. Studenterna och nationerna sätter sin prägel och ger staden en ungdomlighet som bidrar till god stämning. Universiteten bidrar till att Uppsala ofta nämns i internationella sammanhang och är en välkänd stad utomlands.
– Uppsalabor gläder sig åt att staden är så känd i världen, säger Leif Lewin.
Universiteten är även väl sedda som arbetsgivare av Uppsalaborna tror han. Organisationen är decentraliserad och icke-hierarkisk. Han beskriver den som en federation av småföretag där lojaliteten ligger hos den egna institutionen.
– Den är inte någon jättestor byråkratisk organisation med toppstyrning, utan har en modern styrningsfilosofi som respekterar de enskilda människorna. Det tror jag Uppsalaborna känner.

Uppsala

Befolkningsökning. De senaste fyra åren har befolkningen i Uppsala tätort ökat med 20 000 personer, drygt 15 procent. År 2009 föddes 1 189 fler personer än som dog i Uppsala kommun. Samma år flyttade 2 893 fler personer in än som flyttade ut. I hela Uppsala kommun bor nu drygt 194 700 personer.
Antal invånare i Uppsala tätort:
1995: 119 979
2000: 124 036
2005: 128 409
2008: 144 839
2009: 148 412

Bostadsbyggande. År 2009 färdigställdes 1 458 nya lägenheter i Uppsala tätort.

Besöksmål. De tio mest välbesökta besöksmålen i Uppsala är Fyrishov, Uppsala Domkyrka, Gamla Uppsala fornminnesområde, Uppsala Konsert&Kongress, Botaniska trädgården, Gamla Uppsala kyrka, Ulva Kvarn, Biotopia, Uppsala stadsteater och Gustavianum.

Arbetsgivare. De tio största arbetsgivarna i Uppsala kommun är landstinget, kommunen, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, GE Healthcare Life Sciences, Polismyndigheten, Posten, Läkemedelsverket, Gamla Uppsala Buss och Phadia.

Det bästa med Uppsala
På uppdrag av UNT har Novus gjort en undersökning som omfattar 576 intervjuer med Uppsalabor slumpmässigt utvalda ur allmänheten. De tillfrågade fick ange flera svarsalternativ på frågan vad som är bäst med Uppsala. Så här blev resultatet:
Staden är lagom stor 76 procent
Universiteten 69 procent
Naturen 40 procent
Bra kulturutbud 33 procent
Bra kommunikationer 26 procent
Många evenemang 18 procent
Annat 10 procent
Vet ej 2 procent
Inget 1 procent

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander