Stora brister i varningstexter

Trots att hårfärgningsmedel måste ha en komplett varningstext för allergier och åldersgräns finns brister hos 45 procent av produkterna som Läkemedelsverket i Uppsala undersökt.

27 mars 2014 09:27

2011 höjdes kraven på varningstexter på hårfärg. Nu måste alla produkter ha en varningstriangel, information på svenska om att färgen kan innehålla allergiframkallande ämnen, hur produkten ska användas och att barn under 16 år inte ska använda medlet. Men många tillverkare följer inte reglerna.

– Vi ser allvarligt på bristerna i varningstexterna för 45 procent av de granskade produkterna. Det handlar framförallt om informationen om produkternas allergirisk, liksom att kravet på svenskt text inte följts för en tredjedel av produkterna, säger Lena Nohrstedt, utredare på Läkemedelsverket.

Alla hårfärgningemedel som Läkemedelsverket provat höll sig dock under de gränsvärden för allergiframkallande ämnen som man får ha. Men ju fler gånger huden utsätts för ett allergent ämne desto större risk är det att en kontaktallerig utvecklas. Därför ska man inte använda hårfärg för tidigt, men också äldre som aldrig använt hårfärg förut ska vara försiktiga med hur de använder medlen.

Varför används då allergiframkallande ämnen i produkterna? Jo, det är de kemikalierna som skapar den nya färgen.

Läkemedelsverket kommer nu att följa upp resultaten med miljö- och hälsoskyddsinspektörer i Sveriges kommuner under hösten.

Hårfärgning

Det är viktigt att använda skyddshandskar när man färgar håret.

Ibland skrivs det att man bör göra ett test på huden först innan man använder färgen i håret. Detta avråder Läkemdelsverket i från, då hudläkare varnar för att detta kan skapa en kontaktallergi för livet.

Barn under 16 år ska inte färga håret alls, och personer som tidigare använt svart henna som tatueringsfärg ska heller inte utsättas för hårfärg, då dessa personer kan vara överkänsliga för kemikalierna i färgen.

Har du redan fått en allergisk reaktion av hårfärg? Kontakta vården och utred om du utvecklat en kontaktallergi.

Källa: Läkemedelsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Lagensjö