Stor misstanke mot vaccin

Den senaste veckans uppmärksammade fall av mässling väcker frågor om våra attityder kring vaccinering. Barnläkare Steven Lucas känner av en större vaksamhet hos föräldrar som ska vaccinera sina barn.