Stopp för Seminariebygget

Beslutet att stoppa byggplanerna i kvarteret Seminariet i Uppsala står fast. Kommunens överklagande har nu avslagits i högsta instans.

24 mars 2014 16:48

Beslutet innebär att det tidigare avgörandet i mark- och miljödomstolen står fast. Därmed upphävs kommunens detaljplan, som gav markägaren NCC rätt att bygga cirka 200 lägenheter i nya bostadshus runt Seminarieträdgården.

Planerna för kvarteret Seminariet har blivit en av de mest omdebatterade och kritiserade byggplanerna i Uppsala på flera decennier. Frågan har splittrat den borgerliga majoriteten. Den detaljplan som nu slutligt upphävts klubbades våren 2012 av Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

Högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, beslutade på måndagen att det finns skäl att upphäva planen på de grunder som mark- och miljödomstolen tidigare lutade sig mot.

Liv Hahne (M), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, har stött planerna på bostadsbyggande i kvarteret. Hon är förvånad över domen men kan i dag inte säga vilka konsekvenser beslutet får för kvarteret:

- Vi måste först smälta domen och få innehållet ordentligt analyserat. En effekt blir att kommunen i kommande översiktsplaner noga måste utreda innebörden av begreppet riksintresse, säger Liv Hahne.

Mark- och miljödomstolen ansåg att byggplanerna skulle innebära en så allvarlig skada på den riksminnesklassade miljön, med lärarseminarium och tillhörande undervisningsträdgård, att de inte kunde godkännas. Domstolen konstaterade också att detaljplanen strider mot kommunens egen översiktsplan som antogs 2010. Den avvikelsen skulle ha redovistas i detaljplanen, enligt domstolen, som upphävde kommunens detaljplan.

Kommunen överklagade domstolens beslut till högsta instans, mark- och miljööverdomstolen, som i höstas beslutade att ge prövningstillstånd för överklagandet. På måndagen meddelade domstolen att upphävandet av detaljplanen står fast. Beslutet kan inte överklagas.

Miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell jublar över domen:

- Miljöpartiet vill att Seminariet ska bevaras, gärna som byggnadsminne, och att parken i sin helhet ska utvecklas till en öppen, tillgänglig och vacker rekreationsmiljö för Uppsalaborna, säger hon i en kommentar.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
unt.se