Stopp för Linnébygglov överklagas

Länsrättens beslut att underkänna bygglovet för den omstridda servicebyggnaden i Linnéträdgården i centrala Uppsala har nu överklagats till kammarrätten.

22 november 2006 10:19
Både kommunens byggnadsnämnd och Statens fastighetsverk anser att bygglovet ska stå fast och vill att kammarrätten ändrar länsrättens dom. Rätten ska nu i ett första steg ta ställning till om överklagandena ska få prövningstillstånd. Även om de klagande skulle få rätt hinner den planerade anläggningen inte byggas till nästa års Linnéjubileum. I stället planeras nu tillfälliga åtgärder med tidsbegränsat bygglov.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist