Staket runt "kajboet"

Det tidigare ockuperade huset på Ulleråkersområdet, tidigare barn- och ungdompsykatrin, har nu stängslats in av landstingsservice. Huset har efter ockupationen besökts av klottrare, och det är en anledning till att stängslet nu satts upp.

11 maj 2010 13:31

På ett av de stormöten som de tidigare ockupanterna i grupperingen Kvarteret Kajan hade med landstinget ställdes frågan från ockupanterna om varför inte huset stängslats in tidigare, om det nu var förbjudet att vistas där. Landstingsservice medgav då att någon form av staket borde ha uppförts. Huset har stått helt tomt sedan 2003 på grund av mögel- och fuktskador. Att det inte rivits, utan bara lämnats att förfalla, beror enligt landstinget på att rivningskostnaden varit för hög.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri