Splittrad BRF-styrelse

En konflikt i en bostadsrättsförening i Luthagen har blivit så omfattande att såväl länsstyrelsen som domstol kopplats in. ”Det här är ytterst ovanligt”, säger Ulrika Blomqvist, chefsjurist på Sveriges Bostadsrättscentrum.

18 oktober 2010 11:54

Det har skurit sig rejält mellan några av de boende i bostadsrättsföreningen Neptunus 1 på Luthagsesplanaden. Konflikten kretsar kring vilka som ska ingå i styrelsen. Av handlingarna framgår att några medlemmar ur styrelsen avgått men att det sedan varit oklart om en ny interimistisk styrelse haft laglig rätt att fatta beslut. Ett antal ledamöter har hävdat att styrelsearbetet alltid fungerat friktionsfritt och påstår att en person i styrelsen fått allt att haverera.
– Han vill inte samarbeta med oss andra, varför har jag inte förstått, säger en av de boende.

Den utpekade mannen har dock påstått i en skrivelse att han blivit invald ”för att få igång ett fungerande styrelsearbete”.
– Det här är en intern historia, jag vill inte ge några kommentarer, säger mannen till UNT.

Information till de boende som den ena styrelsefalangen satt upp på dörrarna har rivits ner och det har förekommit anklagelser om ogiltiga extramöten. Enligt länsstyrelsen har bostadsrättsföreningen slutligen ställts utan beslutsför styrelse. Därför har länsstyrelsen, i styrelsens ställe, kallat till extra föreningsstämma. Länsstyrelsens beslut överklagades av några i bostadsrättsföreningen. I september upphävdes länsstyrelsens beslut av förvaltningsrätten eftersom man inte ansåg det utrett om det fanns någon beslutsför styrelse eller inte. Den senaste vändningen är att medlemmar som klagat hos länsstyrelsen beslutat att återkalla sin talan.
– Om inte styrelsen i en bostadsrättsförening kallar till föreningsstämma kan länsstyrelsen göra det om minst tio procent av de röstberättigade begär det. Jag kan räkna på ena handens fingrar de gånger jag varit med om det under mina 20 år på SBC, uppger juristen Ulrika Blomqvist på Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC i Stockholm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters