Sophämtare kör för långt

På vintern har sopbilar svårt att komma fram på oplogade vägar. Enligt Uppsala kommuns regler måste sophämtarna göra ett nytt försöka att hämta soporna redan nästa dag om de inte kommer fram.

21 februari 2011 19:04

 — Dåligt för miljön och onödiga kostnader, tycker studenten och sophämtaren Johan MacQueen.
Under det omfattande snöfallet i fredags var sophämtarna tvungna att ställa in flera turer. Till exempel kunde Samtek, som är en kommunens entreprenörer, inte köra sin tur i Dalby. Nästa arbetsdag måste sophämtarna enligt kommunens regler försöka klara av inställda hämtningar, som Dalbyturen, och dagens ordinarie tur, som den här måndagen var i Vängetrakten. Ofta tar det flera dagar att ta igen en tur.
— De milen är onödiga, säger Johan MacQueen, som jämfört Uppsala med andra kommuner.

Johan MacQueen har arbetat som sophämtare i tre år. Under hösten läste han en distanskurs på CEMUS, ett tvärvetenskapligt centrum för miljö- och utvecklingsstudier här i Uppsala. Enligt hans egna beräkningar kör sopbilarna ungefär dubbelt så långt som postbilarna, som inte behöver köra in på småvägar och uppfarter eftersom brevlådor vanligtvis är placerade längs större vägar.
— På huvudvägarna fungerar plogningen. Men på landsbygden finns mer än hälften av soptunnorna längs med mindre, enskilda vägar som vi har svårt att komma in på när det börjar snöa, säger Johan MacQueen.
Han uppskattar att de gör något återbesök varje dag vintertid. Förutom många övertidstimmar för personalen leder det här till högre driftskostnader och mer utsläpp. Johan MacQueen ser flera lösningar.
— Kommunen borde ta bort reglerna om återbesök. I många andra kommuner får de boende använda en extrasäck om den ordinarie hämtningen inte blir av, som hämtas nästa vid ordinarie sophämtning.

Soptunnornas placering är också betydelsefullt.
— De borde kunna stå längs med de större vägarna.
De boende kan antingen ha sin soptunna permanent längs med vägen och ta med sig soporna när de ändå är på väg hemifrån, alternativt rulla ut soptunnan när det är dags för tömning. För att minska körtiden ännu mer, och med det både utsläpp och kostnader, tycker Johan MacQueen att det i villaområden går att ha gemensamma soptunnor.
— Att gå 100 meter till soptunnan tycker jag är okej för de boende, säger Johan MacQueen.
 Men för äldre och sjuka ska det gå att göra undantag.
— Posten gör undantag, det kan sopåkarna också göra. Jag tänker att det också är något hemtjänsten kan hjälpa till med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Palmström