Sömnen skyddar hjärnan

Sömnbrist har effekter som liknar dem vid en akut hjärnskada. Efter en enda vaknatt stiger halterna i blodet av ämnen som släpps ut från skadade nervceller.

10 november 2013 06:00

Det visar forskare vid Uppsala universitet och Göteborgs universitet i en studie, som publiceras på nätet i facktidskriften Sleep.
– Våra resultat ger ytterligare stöd för uppfattningen att en god nattsömn har en viktig funktion som ett skydd för hjärnan, säger forskaren Christian Benedict vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, som är huvudansvarig för studien.

Studien omfattar 15 friska unga normalviktiga män som vid två olika tillfällen tillbringade hela natten i ett sömnlaboratorium. Den ena gången var de vakna hela natten, den andra gången fick de sina vanliga åtta timmars sömn.
Efter båda nätterna togs blodprover, bland annat för att mäta halterna av två proteiner som finns inuti både nerv- och stödjeceller i hjärnan, med beteckningarna NSE och S100B.

Provsvaren visar att sömnlösheten framkallade påtagliga förändringar av dessa båda proteiner i blodet. Efter vaknatten var halterna av både NSE och S100B cirka 20 procent högre än efter natten med normal sömn.
Kraftigt förhöjda halten av NSE och S100B ses hos patienter med traumatiska hjärnskador. Det finns också studier av boxare som visat att NSE-halten i blodet stiger påtagligt dagens efter en match.
– Men även om en natts sömnlöshet på sätt och vis skulle kunna liknas vid ett knytnävsslag mot hjärnan är det viktigt att poängtera att boxarna redan i utgångsläget hade mycket högre halter av NSE i blodet än vad de unga, friska männen i vår studie hade, säger Christian Benedict.

Studien kan inte ge något säkert svar på varför halterna i blodet av NSE och S100B stiger efter en sömnlös natt.
– En tolkning är att sömnbristen lett till skador på och förlust av nervceller. En alternativ förklaring är att sömnbristen försvagat den skyddande blod-hjärnbarriären så att den släppt igenom mer av NSE- och S-100B än vad den annars brukar göra, säger Christian Benedict.

En del tidigare gjorda studier som påvisat samband mellan långvariga sömnstörningar och ökad risk för förlust av nervceller och neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och multipel skleros.
– Våra resultat ska dock definitivt inte tolkas som att enstaka sömnlösa nätter framkallar permanenta hjärnskador. Däremot pekar de tillsammans med resultaten av andra studier på att det är viktigt att ha regelbundna sömnvanor för att hålla hjärnan frisk, säger Christian Benedict.

Studien har finansierats av bland annat den Uppsalabaserade Hjärnfonden. Hela artikeln kan läsas här.

Fakta

Sömnbrist är mycket vanligt. I en stor enkätstudie i Uppsala län för några år sedan till exempel uppgav nästan var femte deltagare att han eller hon hade ständig sömnbrist. Flera studier har visat att långvarig sömnbrist ökar risken för flera sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och depression.
Sömnbrist har också kopplats till ökad risk för fetma.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross