Socialdemokraterna lovar miljoner till Ackis

Om de vinner valet vill Socialdemokraterna ge Akademiska sjukhuset 75 miljoner kronor varje år under nästa mandatperiod.

14 april 2014 11:35

Socialdemokraterna vill stärka sjukvården i hela landet med två miljarder kronor varje år under nästa mandatperiod och utöka barnmorskeutbildningen med 100 nya platser. Förutom förlossningsvården vill de satsa på vården av svårt sjuka äldre.

– Vi ser stora behov bland den växande gruppen svårt sjuka äldre samt en brist på barnmorskor de kommande åren, säger Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.

Av de två miljarderna skulle 75 miljoner kronor hamna hos Akademiska sjukhuset som dras med bland annat långa vårdköer och många stängda vårdplatser på grund av personalbrist.

På måndagen träffade Magdalena Andersson sjukhusledningen på Akademiska sjukhuset för att diskutera deras specifika problem och behov. Vid sin sida hade hon socialdemokratiska landstingsrådet Vivianne Macdisi.

75 miljoner kronor motsvarar mellan 120 och 150 nya tjänster. Enligt förslaget ska sjukhuset få det beloppet varje år under nästa mandatperiod. Sammanlagt 300 miljoner kronor alltså.

– Om vi ökar grundbemanningen minskar arbetsbelastningen och sjukskrivningarna. Då skulle också avhoppen minska, säger Vivianne Macdisi.

Vad gäller satsningen på utbildning av fler barnmorskor är frågan vad det hjälper Akademiska sjukhuset när de som redan finns där slutar på grund av låg lön.

– Det är viktigt att behålla de erfarna barnmorskor vi har. Om arbetsbelastningen minskar ökar arbetsglädjen. Möjligen kan vi satsa mer pengar där. Vi får diskutera lönevillkoren, säger Vivianne Macdisi.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander