Snusning farligt för fostret

Också snusning under graviditeten ökar risken för att barnet dör redan i livmodern.

8 september 2013 08:01

Både snusning och rökning under graviditeten ökar risken för att det väntade barnet kommer att dö redan i livmodern. För kvinnor som slutat att snusa eller röka inför graviditeten är däremot risken för att få ett dödfött barn inte högre än för kvinnor som aldrig använt tobak.

Det visar forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet i världens hittills största studie kring effekterna på det väntade barnet av att mamman snusar eller röker under graviditeten.
– Våra resultat understryker vikten av att helt avstå från att använda tobak under graviditeten. När det gäller risken för dödföddhet verkar snusning vara nästan lika farligt som rökning, säger professor Sven Cnattingius vid enheten för klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet.

I studien har forskarna analyserat uppgifter om drygt 850 000 förlossningar i Sverige sedan 1999. 2322 av graviditeterna slutade med att det väntade barnet dog i livmodern.
För kvinnor som vid det första besöket på mödravårdscentralen uppgivit att de rökte eller snusade var risken för att barnet skulle dö i livmodern 59 respektive 46 procent högre än för kvinnor som uppgivit att de inte använde tobak då eller under de tre månaderna före graviditeten.

Många tidigare studier har visat att rökning under graviditeten ökar risken för dödföddhet och i en studie för tre år sedan var forskarna vid Karolinska institutet och Uppsala universitet först att visa att även snusning gör det.
– Glädjande nog visar vår nya studie att de som slutade röka eller snusa före det första besöket på mödravårdscentralen inte löpte högre risk för dödföddhet än kvinnor som aldrig hade använt tobak. Det är också glädjande att drygt hälften av kvinnorna som snusade eller rökte tre månader före graviditeten hade slutat vid inskrivningen på mödravårdscentralen, säger Sven Cnattingius.

Tidigare trodde många forskare att det framför allt var förbränningsprodukter i tobaksröken som kunde skada det väntade barnet så svårt att det inte överlevde tiden i livmodern.
– Att snusning ökar risken för dödföddhet nästan lika mycket som rökning talar för att nikotinet kan vara orsak till fosterdöd. Rökningens förbränningsprodukter kan dock också vara viktiga, säger Sven Cnattingius.

Att nikotin drar ihop blodkärlen i moderkakan och sänker blodflödet till fostret kan enligt forskarna vara en förklaring till hur detta gift kan skada fostret så svårt att det dör i livmodern.
– Eftersom nikotin sannolikt ökar risken för dödföddhet bör kvinnor som vill sluta snusa eller röka under graviditeten inte använda rökavvänjningsmedel i form av nikotinplåster eller nikotintuggummin, säger Sven Cnattingius.
Hela den vetenskapliga studien finns publicerad på nätet i facktidskriften Nicotine and Tobacco Research.

Snusning är fortfarande framför allt en manlig vana, men har ökat bland kvinnor under senare år. Av de 851 371 kvinnorna i studien rökte nio procent i början av graviditeten och drygt en procent av dem snusade. Mer än hälften av alla kvinnor som uppgav att de rökte eller snusade tre månader före graviditeten hade slutat när de skrevs in på mödravårdscentralen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!