Smygläsare ska avslöjas

10 000 vårdanställda i Uppsala län har tillgång till din patientjournal. Nu ska det bli lättare att avslöja dem som tjuvkikar.

15 april 2013 07:15

Kändisars journaler ska övervakas. Och med några få knapptryck kan du numera själv se vem som tittat i din journal.

Oftast lär det vara nyfikenhet som ligger bakom smygläsandet av patientjournaler. Men att kolla upp varför grannen egentligen åkte in med ambulans häromkvällen, eller vad förre polismästaren och numera sexbrottsdömde Göran Lindbergs offer ”Nora” utsattes för är en brottslig handling som kan ge böter eller fängelse.

I fallet med Nora ska den nystartade polisiära förundersökningen visa om ett 40-tal vårdanställda i Uppsala och Enköping på något sätt haft hand om henne som patient – och därmed hade rätt att gå in i hennes journal. Eller om de bara snokat av nyfikenhet.
– Vi har fått logglistorna och ska börja undersöka de här fallen, förhoppningsvis har vi svar om ett par veckor, säger Mats Holmberg som är jurist i Uppsala läns landsting.

Det är fall som Noras och fall där kändisar och politiker får sina journaler tjuvlästa som skapar störst rubriker. Men inom landstinget i Uppsala tycks de allra flesta övertrampen ske då vårdanställda vill kolla upp någon de känner. Ett tiotal vårdanställda här har genom åren polisanmälts för olovligt intrång, i samtliga fall har det funnits en privat relation. Som undersköterskan som loggade in för att kolla upp ex-sambons sjukhusvistelse eller läkaren som läste sin dotters BUP-journal. När någon blivit misstänkt och sedan polisanmäld har det varit efter det att den utsatte själv, alltså patienten, begärt att få se logglistan.

Bara två av dem som polisanmälts har fått lämna sina tjänster.
– Om man får stanna eller inte beror på omständigheterna i det enskilda fallet, säger Mats Holmberg.

Fram tills nu har landstinget letat övertramp främst genom stickprovskontroller. Man har valt ut ett antal journaler och undersökt om de personer som loggat in i journalerna verkligen vårdat patienten. Med den metoden har man inte hittat några övertramp.
Nu breddar man sin taktik – rejält.

För det första tar man hjälp av patienterna själva. Sedan november i fjol har du kunnat läsa din journal på internet, men sedan februari i år har du också tillgång till logglistan där namn och befattning på den som varit inne i journalen står – en tjänst som Uppsala läns landsting är först med i hela Europa.

Det här är det mest effektiva sättet att hitta tjuvläsarna, tror Benny Eklund som är projektansvarig för patienternas åtkomst till sin journal på internet.
– Det är ju bara patienten själv som kan veta vem eller vilka de känner som jobbar inom vården och skulle kunna vara nyfikna på just deras journal. Nu blir det väldigt lätt att själv kolla. Samtidigt blir det här ju också ett sätt att se om misstankar är obefogade, att grannen eller exmaken faktiskt inte har varit inne i ens journal.

För det andra börjar landstinget också med riktade kontroller, enligt ett regelverk som arbetats fram under de senaste månaderna och antogs nu i mars. Varje vårdenhet ska från och med nu identifiera vilka patienter som löper ökad risk att få sina journaler tjuvlästa. Det handlar om kändisar, politiker samt bekanta eller kolleger till dem som jobbar på den aktuella enheten. I alla dessa fall ska verksamhetschefen granska patientens journallogg i efterhand för att se till att endast behöriga varit inne i den.

Med dessa nya rutiner hoppas man inte bara hitta fler som begår övertramp – utan också att övertrampen blir färre.
– När vårdanställda vet att risken för upptäckt är högre är vår hypotes att färre då kommer att gå in i patientjournaler de inte får läsa, säger Benny Eklund.

Det har kommit kritik mot att reglerna är otydliga för när en vårdanställd får läsa journaler. Landstingets jurist Mats Holmberg håller delvis med.
– Vi håller på att ta fram tydligare skrivna riktlinjer så att personalen ska känna sig säkrare.

Visste du att ?

… det elektroniska journaldatasystemet Cosmic var infört i hela Uppsala läns landsting 2005. Cirka 10 000 vårdanställda har tillgång till det – allt från kirurger och undersköterskor till logopeder och administrativ personal.
… det enbart är vårdanställda som deltar i vården av en patient eller som behöver uppgifter för att kunna sköta sitt arbete (exempelvis läkarsekreterare) som enligt patientdatalagen en journal.
… den som läst en journal i Cosmic lämnar ett loggmärke i form av namn och befattning.
… alla som får behörighet till Cosmic ska skriva under ett avtal att de förstått och ska följa reglerna.
… den som olovligen läser en journal begår dataintrång, ett brott som kan ge böter eller fängelse i max två år.
… du kan läsa din egen journal på internet se vilka vårdanställda som varit inne i den. Omkring 700 länsinvånare har utnyttjat möjligheten att granska logglistan av de 17 000 som hittills tagit del av sin journal på nätet.
… du kan spärra din journal så att ingen utanför den aktuella verksamheten kan läsa den.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!