SLU kritiska till utredning

SLU har i sitt svar till regeringen om den utredning som genomförts om den Svenska artdatabanken ställt sig kritiska till flera punkter.

13 juli 2012 16:43

Bland annat vänder man sig emot en eventuell överföring av projektet till Naturhistoriska riksmuseet samt att utgivningen av Nationalnyckeln skulle kunna komma att läggas ned. SLU ifrågasätter även att resurserna ska minskas vid en övergång från boktryck till digital publicering.
– Dagens kostnader för att producera praktverket Nationalnyckeln domineras av utgifter för att ta fram själva innehållet, motiverar rektor Lisa Sennerby Forsse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!