Skola i Uppsala får kritik

Skolinspektionen kritiserar Fredrika Bremerskolan i Uppsala för att en pappa inte fått samma information om sin dotters skolgång som mamman.

21 april 2009 10:22
Föräldrarna bor på olika håll men har gemensam vårdnad om dottern och därmed rätt till samma besked om till exempel utvecklingssamtal och föräldramöten.
Skolan lovade redan 2006 att bättra sig, efter en första anmälan från pappan, men så har alltså inte skett.

Pappan gjorde en ny anmälan i höstas. Enligt skollagstiftningen är skolan skyldig att informera hemmet om angelägenheter som är av betydelse för eleven.S kolinspektionen konstaterar att vårdnadshavare som bor på olika håll också har ett ansvar att överföra information mellan varandra på samma sätt som sammanboende föräldrar förutsätts göra det.

Men den ensamme förälder som har gemensam vårdnad ska alltid ges information om utvecklingssamtal och bjudas in till föräldramöten. Skolinspektionen riktar därför kritik mot Uppsala kommun för bristande hantering av information till vårdnadshavare.
Uppsala kommun ska yttra sig senast 17 juli.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!