Skatteparadis öppnar för insyn

Skatteverkets kontroll av utlandsaffärer har hittills lett till skattekrav på 3,9 miljarder kronor. På kort tid har 28 skatteparadis öppnat för insyn och hundratals svenskar som gömt undan pengar ger sig nu till känna.

26 november 2010 08:00

Svenskar som inte vill betala skatt har under många år kunnat föra undan sina tillgångar till skatteparadis, utan större risk för upptäckt. Men nu släcks skatteparadisen ner i rask takt.

Så sent som i måndags undertecknades ännu ett avtal, den här gången med öriket Montserrat. Därmed har 28 skatteparadis utlovat Sverige insyn i sina banker.
– Att vi inte kunnat få ut information har varit ett stort problem. De avtal som under de senaste åren tecknats med skatteparadisen betyder enormt mycket, säger Katrina Björk, riksprojektledare för utlandstransaktioner vid Skatteverket.

Att inte redovisa sina tillgångar i deklarationen är emot skattereglerna. Men den som lämnar in en så kallad frivillig rättelse av deklarationen kan slippa brottsutredning och drabbas då enbart av skatt på det undanhållna beloppet. Men det gäller att skicka in sin rättelse innan Skatteverket dragit igång en utredning. Efter den tidpunkten finns risk att ärendet hamnar hos åklagare.

Avtalen med skatteparadisen har satt fart på svenskar som utnyttjat de slutna banksystemen. Enbart under 2010 har 200 miljoner skattekronor strömmat tillbaka till Sverige genom frivilliga rättelser från hundratals svenskar. Skatteverket beräknar att cirka 46 miljarder skattekronor årligen försvinner utomlands genom otillåtna transaktioner.

Ett stort antal privatpersoner har tagit ut obeskattade pengar från skatteparadis via kontokort som de använt i exempelvis Sverige. Efter en flerårig juridisk process har Skatteverket nyligen fått ta del av en mängd kontokortsuppgifter från bland annat Swedbank varav många tros härröra från skatteparadis.
– Vi håller nu på att spåra vilka personer som använt kontokorten, uppger Katrina Björk.

Många företagare har flyttat sina vinster till holdingbolag i länder som Malta och Cypern. De har sedan plockat ut pengarna som så kallade lån. Men Skatteverket har i flera fall slagit fast att ”lånen” varit förtäckt skatteflykt. Företagarna har upptaxerats med stora belopp och påförts straffavgifter. Genom ny lagstiftning har upplägget till stor del stoppats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters