SD rikare än någonsin

Nästa år får Sverigedemokratena i landstinget och fem uppländska kommuner ut 1,5 miljoner kronor i partistöd och löner. Det är sex gånger mer än 2010. Men en stor del av pengarna skickas vidare uppåt i partiet.

18 december 2013 13:29

2010 gick SD framåt i kommunvalen i Uppsala, Tierp, Östhammar, Heby och Knivsta samt i landstingsvalet. En följd av de nya mandaten är att det lokala partistödet till SD har fördubblats, från 243 000 kronor 2010 till 480 000 kronor 2014.
– Partistödet är den viktigaste inkomstkällan för oss, liksom för alla andra partier. Om vi får mer pengar gynnar det självklart vår valrörelse, säger SD:s distriktsordförande i Uppland Pavel Gamov.

Utöver det rena partistödet får SD även stöd för löner. Efter partiets inträde i landstingsfullmäktige 2010 får SD medel för anställning av ett landstingsråd och en politisk sekreterare på deltid.

I Uppsala kommun får alla kommunfullmäktiges partier sedan 2011 medel för att anställa en politisk sekreterare. SD har ingen sekreterare i kommunen men kan ändå kvittera ut pengarna.

Totalt får SD ut nästan 1,5 miljoner kronor i partistöd och löner från de fem kommunerna och landstinget nästa år. Det är cirka sex gånger mer än valåret 2010.

Men långt ifrån alla pengar stannar lokalt, trots att det lokala partistödet är avsett att användas till verksamheter inom regionen eller kommunen. I en utvärdering som gjordes 2008 på uppdrag av riksdagens konstitutionsutskott utmärkte sig SD som det parti där störst andel av det lokala partistödet fördes uppåt i organisationen.
– Det är svårt att se att de har gjort något formellt fel, men de har kritiserats för att bryta mot syftet med det lokala partistödet, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

SD:s pressansvrige Martin Kinnunen ser inget problem med partiets sätt att använda det lokala partistödet.
– Andra partier har liknande överföringar från lokal till central nivå. Att vi har en lite högre avgift beror på att vi har varit ett fattigare parti än de andra och har behövt bygga upp vår centrala organisation, säger han.

SD-distrikten ska enligt partiets stadgar ge 25 procent av sitt partistöd till riksorganisationens valfond. För de fem Upplandskommunerna och landstinget i Uppsala län innebär det 120 000 kronor.
– Alla kommuner får del av de pengarna, bland annat genom reklam och utskick till alla hushåll i hela landet, säger Pavel Gamov.

Det lokala partistödet har bidragit till att SD har byggt upp en ansenlig central valkassa. Nästa år är budgeten för hela riket 45–50 miljoner kronor, enligt Martin Kinnunen, som menar att egna pengar är en särskilt viktig framgångsfaktor för SD.
– Vi har inga vänner på tidningarnas ledarsidor och vi måste ha våra annonser bakom skydd eftersom våra vanliga valannonser rivs ner. Om vi vill vara synliga under valrörelsen får vi betala för det, säger han.

SD har fört över resurser från lokal nivå och uppåt i organisationen under lång tid, enligt professor Marie Demker. Hon tror att det har varit en effektiv strategi:
– SD är ett starkt centraliserat, hierarkiskt parti. Kontrollen över pengarna är viktig för ledningen. På många håll har SD en svag lokal verksamhet, och om kampanjarbetet styrdes lokalt skulle det nog bli en väldigt ojämn nivå.

Den 27 november beslutade riksdagen om nya regler för partistödet. Från nästa år måste alla partier som tar emot lokalt partistöd årligen lämna in en redovisning till fullmäktige som visar att stödet har använts till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. SD:s pressansvarige Martin Kinnunen välkomnar lagändringen.
– För oss innebär det ingen förändring. Vi använder ju redan i dag pengarna till sådant som gagnar våra lokalavdelningar, säger han.

Sex gånger mer till SD:s kassa

Lokalt partistöd till SD i kommunerna i UNT:s spridningsområde samt i landstinget.                     

Uppsala 
2010: 127 000     
2014: 133 000

Knivsta 
2010:  –          
2014: 43 000

Östhammar         
2010: 42 000       
2014: 90 000

Tierp                    
2010: 57 000        
2014: 85 000

Heby                    
2010: 17 000        
2014: 29 000

Landstinget 
2010:  –        
2014: 100 000

Summa
2010: 243 000 
2014: 480 000

Resurser till SD för landstingsråd och politisk sekreterare i landstinget samt politisk sekreterare i Uppsala kommun.

Uppsala  
2010: –             
2014: 216 000

Landstinget   
2010: –             
2014: 782 000

Summa 
2010: –            
2014: 998 000

Totalsumma
2010:    243 000      
2014: 1 478 000

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gusten Holm