Sänkt dödlighet efter snusstopp

Snusare som slutar snusa efter att ha haft en hjärtinfarkt löper bara hälften så hög risk att dö under åren efter infarkten jämfört med snusare som fortsätter att snusa.

30 augusti 2011 08:04

Det framgår av en unik svensk studie, som på måndagen redovisades vid den stora europeiska hjärtläkarkongressen i Paris.

– Våra resultat talar för att snusare som slutade snusa efter sin hjärtinfarkt gjorde ett klokt val. Eftersom personer som lyckas sluta snusa också är mer benägna att genomföra andra livsstilsförändringar är det dock svårt att ta reda på den renodlade snusstoppseffekten, säger doktoranden Gabriel Arefalk vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Att det kan vara direkt livräddande för rökare att fimpa för gott efter en hjärtinfarkt är känt sedan länge, men om också snusare har nytta av att bli tobaksfria efter en hjärtinfarkt har aldrig tidigare undersökts.

– Snusets kända blodtrycks- och pulshöjande effekter har dock talat för att fortsatt snusning kan innebära en oönskad extra belastning på hjärtat efter en hjärtinfarkt. Dessutom pekar tidigare studier på att snusare har en ökad risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång, säger Gabriel Arefalk.

Den nya studien omfattar närmare 21 000 patienter som haft och överlevt en akut hjärtinfarkt. Två månader efter infarkten intervjuades de om en rad risk- och livsstilsfaktorer, bland annat sina tobaks- och motionsvanor.

1 799 av patienterna uppgav att de fortfarande snusade och 675 att de slutat snusa efter hjärtinfarkten. Under de drygt två år som patienterna följts upp sedan dess dog 69 av snusarna och 14 av de före detta snusarna.

– Det innebär att dödligheten bland dem som slutat snusa efter sin hjärtinfarkt var i det närmaste halverad jämfört med bland patienterna som fortsatt att snusa efter hjärtinfarkten, säger Gabriel Arefalk.

Att dödligheten bland de före detta snusarna var så pass mycket lägre kan enligt forskarna till viss del förklaras av att de betydligt oftare än patienterna som fortsatte att snusa deltog i program för hjärtrehabilitering och började motionera.

Gabriel Arefalk betonar att det behövs fler undersökningar än denna första studie för att säkert veta om ett snusstopp i sig minskar dödligheten efter en hjärtinfarkt.

– Därför är det för tidigt att officiellt rekommendera snusstopp efter en hjärtinfarkt, utifrån ett strikt vetenskapligt perspektiv. Men om någon nära anhörig som snusar drabbades av hjärtinfarkt skulle jag nog råda honom eller henne att överge prillan för gott, säger han.

Fakta

I Sverige har andelen snusare i befolkningen ökat kraftigt under de senaste årtiondena. I dag beräknas

20 procent av männen och 4 procent av kvinnorna snusa varje dag.

Inom resten av EU är det olagligt att sälja snus. I USA är dock försäljningen av snus omfattande och stiger.

Den vanligaste negativa hälsoeffekten av snusning är skador i munhålan där prillan brukar vara placerad. Flera studier under senare år har kopplat snusning till ökad risk för cancer i bukspottkörteln, ökad risk för diabetes och, när kvinnor snusar under graviditeten, ökad risk för att det väntade barnet ska dö redan i livmodern.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!