Sanering i Rosersberg överklagas

Staten har överklagat Sigtuna kommuns begäran om att ta fler prover vid räddningsskolan i Rosersberg och att gräva ur våtmarken Marängen.
– Men vi är egentligen inte emot fler provtagningar, säger Helena Dahlgren på SGU i Uppsala.

18 oktober 2010 14:48

Som UNT rapporterade i januari förra året så har farliga ämnen, så kallade PFOS, hittats i Mälaren nedanför räddningsskolan i Rosersberg. Källan tros vara brandsläckningsskum som tidigare användes vid övningar här.
– Vi ser allvarligt på att PFOS har hittats både i ytvatten och i grundvatten i området. Därför vill vi att staten ska ta nya prover och se till så att inga gifter läcker ut, säger Johan Stock, miljö- och hälsoskyddschef på Sigtuna kommun.
Kommunens bedömning är, efter kontakter med bland andra livsmedelsverket, att man i dagsläget inte behöver utfärda några nya rekommendationer vad det gäller konsumtion av fisk som fångats i Rosersbergsviken.
Inte heller de med egna brunnar behöver vara oroliga eftersom de närmaste bostäderna bedöms ligga tillräckligt långt från det förorenade området. Däremot kan det finnas gårdar på andra sidan viken, i Upplands Väsby kommun, som berörs.


 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!