Samling mot nedskuren välfärd

På lördagen samlades flera hundra personer på Stora Torget i centrala Uppsala för att manifestera för en bättre välfärd.

21 september 2013 14:18

Med ungefär ett år kvar till valet fylldes Stora Torget med människor som ville manifestera för en utveckling av den gemensamma välfärden och mot nedskärningar och vinstuttag.

– Det finns ett otroligt missnöje med hur det ser ut i välfärden. Det handlar om stora nedskärningar, tuffa villkor för de som arbetar och också det här med vinstuttag som vi ser som ett problem. Välfärden håller på att förfalla, sa Rikard Brennius från Folkkampanjen för Gemensam välfärd.

Kampanjen är ett samarbete mellan olika organisationer och är partipolitiskt obunden. Med lördagens manifestation ville man sätta press på de politiska makthavarna och få uttryck för den starka opinion man anser finns.

– Vi har fått ett otroligt gensvar och kommer fortsätta efter den här manifestationen. Vi har inget slutdatum utan bara ett startdatum. Vi vill bygga vidare på det här och få fler att bli aktiva. Det känns som att en liten folkrörelse håller på att blomma upp, sa Rikard Brennius.

Under manifestationen deltog bland andra Behrang Miri och författaren Kjell Eriksson.

– De drömmar som fanns förr har punkterats. Vi ser ett råare samhälle där girigheten ges företräde, sa Kjell Eriksson under sitt tal.

Kampanjen är nationell och liknande manifestationer och demonstrationer hölls under lördagen i ytterligare tio svenska städer, bland annat i Stockholm, Malmö och Umeå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg