"Säkerheten i vården äventyras"

Vården blir ovärdig och vi kan helt enkelt inte göra ett tillräckligt bra och säkert jobb, skriver personalen på Akademiska sjukhusets akutvadelning i ett öppet brev.

5 januari 2013 08:05

Platssituationen på sjukhuset har varit under all kritik under de gångna helgerna. Väntetiderna, som i vanliga fall ofta är för långa, har under de sista veckorna varit extrema. Enstaka patienter har fått ligga på akuten och vänta på vårdplats upp emot 27 timmar. Det är vare sig värdigt eller patientsäkert för de sjuka människorna som kommer hit för att få hjälp.

På akutmottagningen finns inga sängar eller någon mat just eftersom meningen med en akutmottagning är att man snabbt ska kunna passera, antingen behöver patienten bli inlagd på en vårdavdelning eller så bedöms patienten kunna åka hem. Som platsläget är på sjukhuset nu blir patienten i stället kvar på akuten, liggandes på en hård brits inte sällan i korridoren och möjligen kan vi bjuda på en kopp kaffe och en smörgås.

Vi som arbetar på akuten känner oss maktlösa och upprörda över att patienter blir kvar på akutmottagningen i väntan på en riktig sängplats på en avdelning. Vården blir ovärdig och vi kan helt enkelt inte göra ett tillräckligt bra och säkert jobb.
En stor del av vår arbetstid går åt till att leta efter vårdplatser och inte sällan blir det konflikter mellan oss och de hårt belastade vårdavdelningarna. Sjukhuset har dessutom valt att stänga en del vårdplatser under helgerna vilket vi finner anmärkningsvärt. Vinterkräksjukan som nästan alltid härjar på sjukhuset så här års och leder till att avdelningar stängs bör sjukhusledningen ta med i beräkningen när man kalkylerar behovet av antal vårdplatser.

Vi som arbetar på akuten kan aldrig avvisa en patient som är allvarligt sjuk och det är öppet dygnet runt, året runt och vi är en tydlig barometer på hur platsläget är på sjukhuset. Nu är vi minst sagt oroliga för hur året kommer att bli då sjukhusledningen planerar för neddragningar av vårdplatser för Uppsalas sjuka patienter i besparingssyfte.

Vi vill göra ett bra jobb och ge människorna i Uppsala ett bra akut omhändertagande! I det läge som råder nu och i värsta fall kan fortsätta, är känslan av otillräcklighet stor.

Personalen på akutmottagningen
Akademiska sjukhuset

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!