Så ska S förnya sig i Uppsala

Under tisdagsförmiddagen presenterade en första delrapport från den arbetsgrupp som Socialdemokraterna i Uppsala tillsatte efter valförlusten 2010.

17 maj 2011 12:00

Syftet med arbetsgruppen är att ge förslag på hur partiet kan förnyas. Gustaf Lantz, som var ordförande för arbetsgruppen, ser framför allt tre frågor som viktiga för förnyelsen.
– Dels ska vi skapa ökat förtroende hos väljarna för att vi är varsamma med de gemensamma resurserna, vi vill visa för Uppsalaborna att vi är bäst på att förvalta skattepengarna. Dels vill vi bli det parti som har störst förtroende att bygga broar i framtiden, och att satsa för framtiden. Dels handlar det om att förmedla att vi vill bygga ett rättvist och jämlikt samhälle. Men man måste komma ihåg att det här är ett förslag, och att det inte är politik än, säger han.

Rapporten överlämnades till kommunalrådet Marlene Burwick som var entusiastisk, men ännu inte hade hunnit läsa rapporten i detalj.
– Jag har inte hunnit läsa den så noggrant än men helheten känns klockren, jag tycker att de tre delarna hänger ihop på ett bra sätt. Rapporten kommer att vara ett viktigt tillskott i förnyelsearbetet, säger hon

Rapporten är en del i det utvärderingsarbete som inleddes efter valförlusten 2010. Nästa steg för arbetsgruppen blir att utvärdera den socialdemokratiska organisationen.
– Det handlar om att göra läxan som vi inte gjorde efter valförlusten 2006. Jag hoppas att vi kan sätta en ny bild av partiet, säger Gustaf Lantz.

Några av de konkreta förslag på åtgärder som arbetsgruppen presenterar i sin rapport är att ta fram ett förslag på ett antikorruptionsprogram, ta fram ett åtgärdspaket för gröna jobb och ta fram ett åtgärdspaket för att bygga fler hyresrätter i Uppsala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Anger