Rikast i Frikyrkosverige

Ulf Ekman är den högst avlönade pastorn i Frikyrkosverige. Ulf Ekman tjänar mer än dubbelt så mycket som pastorer i pingströrelsen - och får också motta stora oredovisade privata gåvor.

16 oktober 2007 00:01
Medianinkomsten för en föreståndare i t ex en pingstkyrkoförsamling är 20 500 kronor i månaden. Ulf Ekman hade förra året en inkomst om 46 000 kronor i månaden.
Birgitta Ekman är också avlönad av Livets Ords församling. Hon hade förra året en månadsinkomst om 37 000 kronor.
Medlemmar i Livets Ords församling som UNT pratat med anser att pastorns stora ekonomiska tillgångar sänker förtroendet och trovärdigheten för ledarskapet eftersom hans privata förmögenhet är uppbyggd av församlingen.
- Inom pingströrelsen är pastorslönerna traditionellt låga och har varit det sedan rörelsen bildades på 1800-talet. Yrket betraktas som ett kall och ska inte generera några stora inkomster. Men den traditionen finns inte inom Livets Ord, säger en medlem till UNT.

Ulf Ekman får utöver lönen direkta gåvor av enskilda personer. Han har mycket nära kontakter med Kong Hee, förstepastor i megakyrkan City Harvest Church i Singapore med 23 000 församlingsmedlemmar.
Ulf Ekman besöker ofta Singapore och flyger Business Class - resorna betalas av City Harvest Church.
Ulf Ekman beskrivs i Singapore som Kong Hees mentor. Han har fått motta dyra gåvor från Singaporepastorn.
År 2000 fick Ulf Ekman till exempel en exklusiv Rolexklocka i födelsedagspresent av Kong Hee. Värdet på klockan uppskattas till närmare 100 000 kronor, men har aldrig redovisats.
- Det stämmer att Ulf fått en klocka i 50-årspresent av en privatperson. Eftersom personen inte är svensk behöver gåvan inte beskattas, säger Livets Ords presschef Magnus Dahlberg.

Han medger att Ulf Ekmans inkomst ligger högt när man jämför med pastorer i andra frikyrkor i Sverige:
- I Frikyrkosverige är Livets Ord ingen liten församling utan snarare en av de största med sina drygt 3 000 medlemmar. Man kan inte heller jämföra Ulf Ekmans jobb med en pastorstjänst i en liten församling. Livets Ord har 283 anställda, säger Magnus Dahlberg.
- Livets Ord finns dessutom i många andra länder. Att leda detta arbete är krävande. Ulf Ekman är också rektor för Livets Ord University, lärare på Livets Ord Bibelcenter, leder ett omfattande missionsarbete i många länder med mer än 100 resdagar per år, är skribent i ett antal tidningar och tidskrifter, författare av ca 30 böcker, varifrån han inte har tagit en enda krona i royalty, utan skänkt detta till Livets Ord, säger Magnus Dahlberg.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Nesser