Reinfeldt besökte mansjouren

Regeringen kan komma att se över stödet till landets mansjourer. Statsminister Fredrik Reinfeldt lovade att ”ta frågan med sig” efter ett besök hos Uppsala mansjour på onsdagen.

23 november 2011 21:24

Besöket var en del i en större turné landet runt med syfte att få information kring våld i nära relationer. Intrycken ska ingå i ett jultal som Fredrik Reinfeldt ska hålla. Under en timmes tid fick statsministern träffa två män från Uppsalas mansjour och ta del av deras berättelser. Båda hade sökt hjälp hos jouren därför att deras kvinnor behandlat dem illa, främst psykiskt.

Den ene genom att bli utsatt för hot och polisanmälningar om misshandel och våldtäkter som inte ägt rum. Polisingripanden och utredningar som vänt upp och ned på hans liv. Polisanmälningar som lagts ned och skador efter misshandel som viftats bort. Den andre som under decennier förminskat sig själv som person för att få till ett fungerande äktenskap med en kvinna som pressat honom psykologiskt.
– Det här är problem som man inte pratar så mycket om. Det är väl bara att sätta ned foten, är en vanlig attityd. Många tänker bara på fysiskt våld från män men räknar inte psykologiskt våld och hot från kvinnor som ett problem, berättade mannen.

Båda efterlyste resurser till mansjourerna och jourlägenheter för män som behöver skydd. Det gjorde också mansjourens ordförande Mats Lindh, som får allt fler samtal från män i kris.
– Vi får 50 000 kronor om året av Uppsala kommun för vår verksamhet. Kvinnojourerna, som också behöver sina pengar, får nio miljoner. Våra pengar är slut nu. Jag tycker inte män och kvinnor har inte samma rättigheter på det här området, sade han.

Fredrik Reinfeldt tog till sig av berättelserna och lovade att ta med frågan till regeringsdepartementet. Vad det kan tänkas resultera i kunde han inte säga.
– Vi måste titta på om stödsystemet är otillräckligt och hur det används. Jag tycker det var modigt av de här männen att berätta om sin situation. Båda tycks leva tuffa liv och har utsatts för orättvis behandling. Därmed vill jag inte förminska mäns våld mot kvinnor som är ett stort samhällsproblem, sade Fredrik Reinfeldt.

År 2007 avsatte regeringen en miljard kronor för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer.

Har inget gått till kvinnors våld mot män?
– Hur pengarna har fördelats och vilken inriktning vi haft för insatserna måste vi titta på. Vi måste också utreda närmare hur det här samhällsproblemet ser ut i dag. Vi återkommer till det, sade Fredrik Reinfeldt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!