Regeringsnej till homeopater

Två homeopatiska föreningar får inget gehör hos regeringen för att bevara en föreskrift i en donation till Uppsala universitet .

28 maj 2010 10:44

P O Chr  Zetterliing  donerade 1872 hela sin förmögenhet som uppgick till 16 000 riksdaler till Uppsala universitet och en del avkastningen skulle tillfalla den medicinska vetenskapen "dock med skyldighet att använda ifrågavarande ränta till arfvode för föreläsningar öfver homöopathisk helsolära".

 P O Zettrerlings Stiftelse, som förvaltas av Uppsala universitet ansökte för ett par år sedan om permuation av denna fomulering med motiveringen att homeopati inte  ryms inom begreppet vetenskap.

Kammarkollegiet biföll ansökan, men två homeopatiska föreningar överklagade beslutet till regeringen som nu har meddelat att man inte tar upp frågan till prövning. Kammarkollegiets beslut att formuleringen ovan får strykas står därmed fast.

Zetterling angav också noga att inga tidningsredaktioner  skulle få vetskap om donationen "emedan jag på intet vis har lust att  skyldra i tidningarne".
Det får väl anses vara preskriberat nu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
unt.se