Räddningstjänstens resurser omfördelas

Stora förändringar för räddningstjänsten kan vara på gång i Uppland. Bland annat föreslås att resurser omfördelas från Östhammar till Tierp.

4 april 2013 08:31

Chefen för Uppsala brandförsvar Anders Ahlström har utrett hur räddningstjänsten ska organiseras framöver efter den stora sammanslagningen av Uppsalas och Nordupplands räddningstjänst förra året.

Förslagen presenterades för räddningsnämndens arbetsutskott på onsdagskvällen. Tre av de största förändringarna är följande:´

-Skyttorps deltidsbrandstation läggs ned och ersätts av en mindre mobil bemanning.

-Brandstationen i Östhammar bemannas fortsättningsvis enbart av deltidsbrandmän. Idag bemannas den av två heltidsanställda och tre deltidsanställda.

-Räddningscentralen i Uppsala läggs ned och slås samman med Storstockholms.

Samtidigt föreslår Anders Ahlström att bemanningen stärks i Tierp, Skärplinge och Alunda. Det totala antalet anställda ökar från 73 till 77.
-Som helhet innebär det en omfördelning av resurserna där vi bättre matchar riskbilden. I Östhammar har vi exempelvis få larm jämförelsevis. I Tierp är riskbilden en annan med närheten till E4 och många olyckor som följd, säger Anders Ahlström.

Innebär förslagen en besparing?

-Det ligger ett ekonomiskt filter på. Men ekonomin är inte huvudskälet till förslagen. Det handlar om att omfördela efter den riskbild som finns.

Har boende i exempelvis Östhammar och Skyttorp anledning att känna oro?

-Hur ska jag svara på det? Det blir ingen förbättring utan en försämring för dem. Men totalt sett blir det en förbättring.

Skälet till att slå samman räddningscentralen med Storstockholms förklarar Anders Ahlström med att samordningsvinster uppstår.
-Vi får en bättre robusthet och kapacitet med ökad bemanning. Utryckningstiderna ska inte påverkas, säger han.

Förslagen ska presenteras för samtliga ledamöter i räddningsnämnden nästa vecka. Därefter tas ärendet upp på ordinarie möte 24 april. Först då kan eventuella beslut om förändringar fattas. Så sent som vid årsskiftet genomfördes neddragningar på Järlåsa, Knutby och Skyttorps deltidsbrandsstationer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stefan Hesserud-Persson