Psykiska problem var syfilis

En patient som under en längre tid vårdades vid Akademiska sjukhuset för psykiatriska symtom visade sig i själva verket ha syfilis. Nu har fallet lex Maria-anmälts.

5 januari 2012 20:50

Mannen hade vårdats för sina besvär i över ett år utan att ha blivit bättre av medicineringen. Då gjordes först en röntgen av hans hjärna och senare togs blodprov som visade att han hade syfilis som hade drabbat hjärnan, något som är mycket sällsynt i Sverige.
– Det är viktigt att fundera över ovanliga diagnoser när ett sjukdomsförlopp inte är som förväntat, säger chefsläkare Filippa Nyberg i en kommentar.

Hon hoppas att sjukhusets lex Maria-anmälan kan göra att sjukvården blir mer uppmärksam på den ovanliga diagnosen och att liknande misstag kan undvikas i framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
unt.se