Planer på ett nytt värmeverk

Vattenfall planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala för flera miljarder kronor. Det kan hamna vid Fullerö, Bergsbrunna eller bli kvar i Boländerna.

8 februari 2012 08:55

Vattenfalls kraftvärmeverk i Boländerna är snart 40 år gammalt och behöver bytas ut. Verket används som komplement till sopförbränningen och eldas med torv som klassas som ett icke förnyelsebart bränsle. Bolaget har börjat utreda ett nybygge som ska baseras på biobränslen. Det beräknas kosta mellan två och tre miljarder kronor.
Uppsala kommun vill dock ha ett ord med i laget och i dag, onsdag, väntas politikerna i kommunstyrelsen ta beslut om att starta ett så kallat programarbete som ska utreda var det är bäst att bygga ett nytt kraftvärmeverk.

Två tänkbara platser finns redan utpekade förutom Boländerna. Den ena ligger i Bergsbrunna - söder om orten på östra sidan av järnvägen med närhet till E 4. Den andra i en kil söder om Fullerö mellan E 4 och ostkustbanan.
Enligt Göran Carlén på kommunledningskontoret är närheten till järnvägen och vägnätet avgörande för att bygga nytt utanför stan.
– Det kan också bli aktuellt att titta på fler platser. Det är viktigt när man förnyar en anläggning med den här komplexiteten. Vattenfall kommer att göra stora investeringar som ska vara i drift i upp till 50 år. Då tycker vi att man måste t itta på alternativa placeringar, vilket också är ett lagkrav, säger han.

Vad anser kommunen, bör verket flyttas ut från stan?
– Vi har inte tagit ställning. Man måste väga för- och nackdelar mot varandra. Å ena sidan kan det vara en fördel med att verket ligger nära stan, det försörjer ju stora delar av Uppsala med fjärrvärme. Å andra sidan är det en stor anläggning som genererar mycket transporter. Säger man ja till ett nytt verk i Boländerna så låser man fast sig i minst 50 år framåt, säger Göran Carlén.
I översiktsplanen för 2010 skriver kommunen att inriktningen är att stödja en utveckling av Vattenfalls anläggning i Boländerna på medellång sikt. På mycket lång sikt kan en fullständig omlokalisering till ett område vid Bergsbrunna med koppling till järnväg och E4 ”övervägas”. Det skulle ge Vattenfall möjlig att förse hushåll söderut med värme.

Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Värme Uppsala vill inte säga vilket alternativ han förordar.
– Inga beslut är tagna. Det nya verket kan komma att byggas i Boländerna eller på en annan plats. Vi samverkar med kommunen i utredningen och vill inte för tidigt spekulera i var vi kan hamna. Vår sopförbränningsläggning, block fem, kostade en miljard kronor att bygga och stod klar 2005. Den kommer att finnas i Boländerna i 40 år till så vi försvinner inte härifrån på länge än, säger han.
Vattenfall kommer att göra en egen teknisk utredning av bygget under våren. Det innebär att ett samråd i frågan kan hållas till sommaren.
 

FAKTA

Kraftvärmeverk
Ett nytt verk ska minska utsläppen av växthusgaser från torveldningen
Så här såg Vattenfalls bränslemix ut 2010 (i procent):
 Torv:  41,6
 Avfall:  41,1
 Trä:  6
 El*:  4,9
 Olja:  4,8
 Spillvärme:  1,6

 Avfallet består av hushållsavfall och industriavfall från Uppland, Södermanland och Västmanland. Mindre mängder kommer från Norge och Åland.
 Torven kommer från Härjedalen, Västra Götaland och Vitryssland. Den blandas med träpellets och träbriketter.
 Kol och olja är reservbränslen men kan behövas under de allra kallaste vinterdagarna.
*) till motorer, värmepanna och pumpar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström