Personaloro när primärvården bantar

Landstingets vårdcentraler står inför nya nedskärningar. Verksamheten måste bantas med ett 20-tal tjänster. Distriktssköterskorna ska också ses över. Facket oroas över ökad arbetstyngd.

13 februari 2011 09:51

Neddragningarna görs för att få primärvårdens ekonomi att gå ihop. Orsakerna är flera. Dels det överskottskrav på fem procent om året som den borgerliga alliansen ålagt primärvården för att skapa konkurrensneutralitet mot de privata vårdcentralerna.

Kravet kostar primärvården i storleksordningen 35 miljoner kronor per år. Dels på grund av att den rörliga ersättningen för patienter inte räknats upp i år. Tio miljoner kronor måste sparas på personalen. Det omfattar ett 20-tal heltidstjänster. Ett 30-tal anställda berörs av neddragningarna.
– Vi räknar med att de flesta kan erbjudas andra tjänster inom landstinget. Vissa kommer att gå i pension. Men det tar tid så det här kommer inte att få full effekt förrän under nästa år. Därför kan vi komma att överskrida vår budget för 2011, säger primärvårdsdirektör Per Elowsson.

Fackförbundet Kommunal är dock kritisk till neddragningarna. De flesta som mister jobbet är undersköterskor, läkarsekreterare och assistenter till sjukgymnaster.
– Det är beklagligt och jag undrar hur man ska kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt. Vi tycker inte att man har kunnat visa hur man ska lösa de arbetsuppgifter som blir kvar när alla slutat. Det är tajt redan i dag, säger Bo Rautio som är facklig företrädare.

Han har just inlett förhandlingarna om neddragningarna som ska ske vårdcentral för vårdcentral.
– Vi har börjat i Gottsunda där man vill minska bemanningen med fem tjänster. Hur mycket det blir på varje vårdcentral beror på ekonomin i övrigt. Lyckas vårdcentralerna hitta intäkter på annat sätt så kan neddragningarna bli mindre, säger Bo Rautio.

Hur många distriktssköterskemottagningar som försvinner är inte klart. En utredning ska ge svar på det under våren. Även vårdcentralerna lokalytor måste ses över. Här finns potential för att spara flera miljoner kronor. Ett problem är hitta verksamheter som passar in.
– Vi måste se över allt för att kunna optimera vår verksamhet. Vi har alltid rationaliseringskrav på oss. Under det här året har vi lyckats minska vårt underskott från 34 miljoner till 17. Vi står oss väl i konkurrensens mot de privata vårdgivarna, säger Per Elowsson.

Även akutmottagningarna i Tierp och Östhammar går med underskott. Tio miljoner kronor fattas. För det räknar dock Per Elowsson med att landstinget skjuter till mer pengar. I annat fall får vårdcentralerna i Tierp och Östhammar ta kostnaderna och det är inte rimligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström